Znajdujesz się: 33.MPSiA 2017 > Regulamin
Regulamin
ukryj
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Termin turnieju: 04-09.08. 2017 r. 
2. Miejsce rozgrywania turnieju:  WTS Orzeł Warszawa ul. Podskarbińska 14, 03-831 Warszawa
3. Turniej rozgrywany w ramach międzynarodowego cyklu ITF Seniors posiadający rangę 1 SiA PZT i kategorię ITF Seniors ranga 2 (Grade 2, Closed). Przy rozstawieniu zawodników decyduje aktualny ranking Polskiego Związku Tenisowego w odpowiedniej kategorii opublikowany na stronie sia.pzt.pl.  
4. Sędzia naczelny turnieju – Tomasz Pazik
5. Dyrektor turnieju – Justyna Richter
6. Zawodnicy mogą brać udział tylko w jednej kategorii gry pojedynczej, podwójnej i mieszanej.
7. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania zasad rządzących rozgrywkami ITF Rules Of Tennis, Kodeksu Postępowania Zawodnika oraz Regulaminu Obiektu.
 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Rozstawienie zawodników zostanie dokonane na podstawie aktualnego rankingu SiA PZT.
2. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania harmonogramu turnieju oraz planu gier. 
3. Wszyscy zawodnicy (poza zawodnikami biorącymi udział w kategoriach OPEN i OPEN PRO) 
w momencie zgłaszania się do turnieju zobowiązani są posiadać aktualny numer IPIN ITF. 
4. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania godzin rozpoczęcia swoich meczów. Obowiązkiem zawodnika jest uzyskanie informacji o terminie rozpoczęcia swojego meczu.
5. Zawodnik, od momentu wywołania swojego meczu, ma 15 minut na stawienie się na korcie. Jeżeli zawodnik nie stawi się w tym czasie na korcie, sędzia może podjąć decyzję  o dyskwalifikacji.
6. Zawodnik ma obowiązek zgłosić się do Biura Zawodów najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem meczu poprzedzającego start jego spotkania. Informacja na planie gier followed by / następnie oznacza, że mecz jest wywoływany natychmiast po zakończeniu spotkania poprzedzającego go. Należy brać pod uwagę, że mecz ten zakończy się szybciej ze względu na kontuzję lub dyskwalifikację. 
7. Rozgrzewka przedmeczowa trwa 5 minut. Po tym czasie zawodnicy są zobowiązani do rozpoczęcia meczu. 
8. Turniej singlowy rozgrywany jest do 2 wygranych setów. Przy stanie 6-6 w secie o zwycięstwie decyduje tie-break do 7 punktów, przy stanie 1-1 w setach o zwycięstwie decyduje tie-break do 10 punktów. 
9. W grach podwójnych i mieszanych mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, systemem NO-AD (bez przewag). Przy stanie 1-1 w setach o zwycięstwie decyduje tie-break do 10 punktów.  W przypadku złych warunków atmosferycznych lub przesunięć czasowych spowodowanych długością trwania meczów Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w systemie rozgrywek. 
10. Plan gier może ulec zmianie np. z powodu złych warunków atmosferycznych jak i przesunięć w planie gier spowodowanych długim czasem rozgrywanych meczów. W przypadku zaistniałych zmian mecze mogą zostać przeniesione na inny kort bądź obiekt.
11. Zawodnicy nieuwzględnieni w planie gier na dany dzień swoje mecze będą rozgrywać w dniu następnym.
12. Zapisy do gier podwójnych i mieszanych należy dokonać osobiście w Biurze Zawodów na WTS Orzeł najpóźniej w sobotę 5.08.2017r. do godziny 18.00. Zgłoszenie musi obejmować imię, nazwisko, nr IPIN (w przypadku kategorii ITF Seniors) oraz podpis co najmniej jednego zawodnika z pary. 

POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Zawodnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione na terenie obiektu, które uległy zniszczeniu bądź kradzieży. 
3. Zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu imprezy, przepisów ITF oraz regulaminu obiektu. Brak zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami nie zwalnia  z odpowiedzialności w przypadku ich nieprzestrzegania. 
 
 

Polski Związek Tenisowy

Oficjalny Napój Izotoniczny

Oficjalna Woda

Partnerzy i Sponsorzy

Partner Medyczny

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonianie e-ARES Sp. z o.o.