Znajdujesz się: KONKURS KLUB ROKU > KLUB ROKU SiA
Regulamin Konkursu Klub Roku SiA
ukryj
1.     CELE KONKURSU
          -  Ogólnopolska promocja Programu „Seniorzy i Amatorzy”
          -  Zwiększenie zainteresowania klubów tenisowych rozwojem programu SiA

2.       CZAS TRWANIA KONKURSU
od 1 stycznia  do 31 grudnia 2019 r.

3.       WARUNKI UDZIAŁU
W konkursie mogą wziąć udział kluby, które:

- posiadają ważną licencję klubową PZT (punkty są naliczane od dnia posiadania licencji);
- zgłosiły swój akces do programu „Seniorzy i Amatorzy”.
 

4.       PUNKTACJA KONKURSU

a)       za każdego zawodnika z licencją „S i A” należącego do danego klubu6 pkt.,

wskazanie przynależności klubowej następuje w momencie rejestracji zawodnika; dla osób już posiadających licencję ostateczny termin akceptacji na rok 2019 to 31 kwietnia 2019

b)      za udział zawodnika z licencją „S i A” z danego klubu w każdym turnieju otwartym zaliczanym do klasyfikacji  (organizowanym przez dowolny klub), w zależności od rangi turnieju:

ranga 1 – 2 pkt.,
ranga 2 – 1 pkt.,
ranga 3 – 0,5 pkt.,
ranga 4 – 0,3 pkt.,
ranga 5 – 0,15 pkt.,
(zawodnikowi zalicza się maksymalnie udział  w jednym turnieju tygodniowo)

c)    za organizację otwartych turniejów „S i A” ranga 1-5 gdzie punktacja uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w grach pojedynczych* i dodatkowo od liczby uczestników w grach podwójnych**według współczynnika punktowego za każdego uczestnika biorącego udział w grach pojedynczych* i dodatkowo za każdego uczestnika w grach podwójnych**:

ranga 1 – 0,5 pkt.,
ranga 2 – 0,4 pkt.,
ranga 3 – 0,3 pkt.,
ranga 4 – 0,25 pkt.,
ranga 5 – 0,2 pkt.,

Za organizację minimum jednej oddzielnej kategorii kobiet w turnieju „S i A” w rangach 3-5 (minimum 4 kobiety biorące udział) – dodatkowe 3 pkt. (nie ma zastosowania w turniejach rangi 1 i 2).

Zalicza się maksymalnie jeden turniej tygodniowo w danym klubie.

* W grach pojedynczych zawodnik jest liczony tylko raz, niezależnie w ilu kategoriach singlowych brał udział.

** W grach podwójnych zawodnik jest liczony tylko raz, niezależnie w ilu kategoriach w grach podwójnych, w tym mieszanych, brał udział.

 UWAGA:

              Do punktacji zaliczane są turnieje spełniające warunki:

·       turnieje zgłoszone do kalendarza „S i A” w zintegrowanym systemie informatycznym Tenis Polski Online (TPO) w terminie określonym w Regulaminie Turniejowym PZT SiA, a nie mniej niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia turnieju,

·       turnieje, w których pełne wyniki zostały zapisane w TPO w terminie do 14 dni po zakończeniu turnieju,

·       turnieje rozegrane zgodnie z Regulaminem Turniejowym PZT S i A,

d)    turnieje wewnątrzklubowe (zamknięte) (maksymalnie 10 w roku) – 0,2 pkt za udział każdego zawodnika, gdzie podstawą przyznania punktów będzie uzupełnienie wyników w systemie (niezależnie od liczby  rozegranych kategorii),

e)      za organizację Ligi Klubowej/Challenge’u – 0,5 pkt. za każdego zawodnika z licencją „S i A” biorącego udział w Lidze/Challenge’u (zalicza się maksymalnie dwie rozgrywki ligowe lub typu Challenge w danym klubie rocznie)

f)       relacje tekstowo - zdjęciowe z turniejów otwartych i wewnątrzklubowych – 1 pkt. Warunkiem jest przesłanie relacji w ciągu 7 dni od zakończenia turnieju (zalicza się za maksymalnie 1 turniej tygodniowo),

5.       NAGRODY

W edycji 2019 zostanie nagrodzonych 20 najlepszych klubów w rankingu z podziałem na 10 najlepszych klubów z miejscowości do 50.000 mieszkańców oraz 10 najlepszych klubów z miejscowości powyzej 50.000 mieszkańców.

 

NAGRODA do realizacji w 2020r.

I

MIEJSCE

II          MIEJSCE

III   MIEJSCE

IV MIEJSCE

V-X MIEJSCE

Tytuł Klub Roku

x

 

 

 

 

Materiał promocyjny o klubie w magazynie tenisowym

x

 

 

 

 

Bilety na DC i/lub FC *

x

 

 

 

 

Promocja na stronie www Polskiego Związku Tenisowego (30-dniowa ekspozycja reklamy -  banneru internetowego z przekierowaniem na stronę www. klubu)

x

x

 

 

 

Promocja na stronie Seniorzy i Amatorzy

x

x

x

x

 

Bezpłatny udział trenera w konferencji PZT

1 trener

1 trener

1 trener

1 trener

 

Banner reklamowy - …. miejsce w konkursie Amatorski Klub Roku 2019

x

x

x

x

 

dyplom

x

x

x

x

x

* I miejsce: Bilety na DC lub FC: na wyjeździe: 6 i 6 biletów; w kraju: 10 i 10 biletów

 6. RÓŻNE 

·       wyniki konkursu będą ogłoszone do 15 lutego 2020 r.,

·       wyniki rankingu konkursowego klubów publikowane będą co miesiąc na stronie PZT.

Facebook

Strategiczny Sponsor Polskiego Związku Tenisowego

Partner Główny Polskiego Związku Tenisowego

Oficjalny Partner

Oficjalny Partner - oficjalna woda

Partner Generalny

Partner medialny

Polski Związek Tenisowy

Strategiczny Sponsor Polskiego Związku Tenisowego

Partner Główny Polskiego Związku Tenisowego

Zapraszamy do Sklepu Kibica!

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonianie e-ARES Sp. z o.o.