Znajdujesz się: PZT > AKTUALNOŚCI

Specjalna oferta dla członków Polskiego Związku Tenisowego

Mamy przyjemność poinformować, iż na podstawie zawartej umowy pomiędzy Polskim Związkiem Tenisowym, Centrum Medycznym Gamma sp. z o.o. oraz Centrum Rehabilitacji Sportowej s.c., proponujemy członkom Polskiego Związku Tenisowego, zawodnikom i ich opiekunom preferencyjne stawki na usługi medyczne i rehabilitacyjne, które świadczą nasi Partnerzy.

Tenis jest dyscypliną o średniej urazowości (2,3 urazu na 1000 godzin gry), jednak ze względu na ilość spędzanego czasu na korcie, bardzo duże obciążenia i zmienność nawierzchni gry, kontuzje stanowią jego istotny problem. Bardzo ważnym elementem pełnego kształtowania zawodnika jest stan zdrowia, w którym to obszarze nie ma miejsca na sumujące się mikrourazy, niewyleczone i przewlekłe kontuzje, gdyż są to czynniki blokujące rozwój organizmu. Najlepszym sposobem dbania o zawodnika jest profilaktyka kontuzji, którą prowadzi trener we współpracy ze sztabem medycznym. Dbałość o stan zdrowia zawodnika i właściwe określenie problemów rozwijającego się sportowca, daje możliwość rozwoju procesu treningowego przez trenerów i instruktorów. Zależy nam, aby profesjonalista medyczny był partnerem dla zawodników i trenerów wspierającym harmonijny rozwój kariery zawodniczej.

Dlatego też CM Gamma i CRS kładą nacisk na taką opiekę medyczną, która umożliwia wczesną diagnostykę i prewencję kontuzji. Każdy zawodnik podczas badań profilaktycznych znajdzie się pod opieką ortopedy prowadzącego, który wykona testy pozwalające na dokładną ocenę układu mięśniowo-szkieletowego. Standaryzacja i wysoka jakość badania ma na celu uzyskanie danych pozwalających na podjęcie działań dot. prewencji urazów sportowych i wykluczeniu patologii zagrażających rozwojowi.

W przypadku urazu CM Gamma oferuje pełną i szybką ścieżkę diagnostyczną u wysokiej klasy ortopedów, wspartych znakomitą diagnostyką obrazową (RTG, USG narządu ruchu, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa). Obecność całego zespołu w jednym miejscu umożliwia szybkie postawienie rozpoznania i wdrożenie leczenia, zarówno zachowawczego, jak i operacyjnego.

Zakres świadczeń medycznych dedykowanych dla Państwa w ramach podpisanej, trójstronnej umowy współpracy obejmuje:
1. Realizację usług medycznych dla pacjentów indywidualnych na preferencyjnych warunkach.
2. Realizację badań okresowych, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.

CM GAMMA posiada szerokie doświadczenie w zakresie opieki medycznej skierowanej do sportowców. Szpital został powołany do życia przez Dr Grzegorza Adamczyka, wcześniej założyciela i (do grudnia 2013 roku) udziałowca Carolina Medical Center oraz wieloletniego lekarza-opiekuna polskiej reprezentacji narodowej w siatkówce. Wszyscy zaproszeni do projektu lekarze, w swojej dotychczasowej karierze, opiekowali się zawodowymi sportowcami, olimpijczykami, uczestniczyli w zagranicznych szkoleniach w zakresie medycyny sportowej oraz profilaktyki urazów. Zaproponowany przez nas poniżej model realizowany będzie we współpracy z Centrum Rehabilitacji Sportowej, opiekunem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, który wybrał CM Gamma jako partnera medycznego.

U podstaw opieki medycznej, realizowanej przez nasze ośrodki leży Idea objęcia zawodnika profesjonalną opieką medyczną od najmłodszych lat i kontynuacji wraz z rozwojem kariery sportowej. Mamy na myśli opiekę placówki, która we współpracy - najpierw z rodzicami, a następnie z trenerem - systematycznie dokonuje oceny stanu zdrowia, mając już na wczesnym etapie możliwość wykrycia powstających patologii, które w późniejszym okresie (pomiędzy 18 a 21 rokiem życia) mogą przerodzić się w eliminujące ze sportu kontuzje.

Uzyskują Państwo dostęp do świadczeń medycznych na światowym poziomie na preferencyjnych warunkach, a co najważniejsze – możliwość dla rodziców i trenerów uzyskiwania zwrotnej informacji medycznej w kontakcie bezpośrednio z lekarzem prowadzącym.

W imieniu PZT, CM Gamma i CRS oddajemy w Wasze ręce przewodnik, wprowadzający w świat opieki medycznej.

Polski Związek Tenisowy

Oficjalny Napój Izotoniczny

Oficjalna Woda

Partnerzy i Sponsorzy

Partner Medyczny

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonianie e-ARES Sp. z o.o.