Znajdujesz się: PZT > AKTUALNOŚCI
Infomacje
ukryj
Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa  
ogłasza nabór na kurs na stopień INSTRUKTORA TENISA
Każdy, kto ukończy kurs z wynikiem pozytywnym otrzyma 
legitymację INSTRUKTORA TENISA i  licencję Polskiego Związku Tenisowego 
Koszty licencji PZT w wys. 300 zł mieszczą się w opłacie za kurs
 
Czas trwania: 10.06. - 31.09.2017
Terminy zajęć:
I zjazd: 10 -11.06.2017 (sob, niedz)
II zjazd:       17-18.06.2017
III zjazd:     24-25.06.2017    
IV zjazd:     02-03.09.2017      
V zjazd:     09-10.09.2017      
VI zjazd:     16-17.09.2017      
VII  zjazd   23-24.09.2017 "
Egzamin końcowy: 31.09. 2017 (sob.)
 
Kadra wykładowców: 
dr Adam Królak (trener tenisa kl. M),  dr Jerzy Zieliński (trener tenisa kl. M),  mgr inż. Mirosław 
Ginter (trener tenisa kl. M),  mgr Wojciech Andrzejewski (trener tenisa kl. M),  dr Krzysztof 
Guzowski,  mgr Paweł Habrat,  mgr Piotr Raciborski (trener tenisa kl. I),  mgr Bolesław
 Szmyd (trener kl. I),  mgr Michał Caruk (trener tenisa kl. I),  dr Piotr Wiśnik,  dr Aida Piskorz,  
mgr Mateusz Bogumił (trener tenisa kl. II)
 
Miejsce zajęć:
Domek klubowy i korty na terenie Klubu Znicz w Pruszkowie, ul. Boh. W-wy 4 oraz sala 
seminaryjna Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 23 w Pruszkowie, ul. POW 10 
 
Wymagania dla kandydatów na kurs instruktora tenisa:  
Wykształcenie średnie na poziomie co najmniej maturalnym;
Zaświadczenie lekarskie;
Adekwatny poziom umiejętności tenisowych - ITN 6
 
Wymagana dokumentacja:
1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs instruktora w tenisie;
2. Ksero co najmniej matury, (oryginał do wglądu);
3. Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm;
4. Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie instruktorskim;
5. Dowód wpłaty.
 
Dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać na adres:
Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa, ul. POW 10, 05-800 Pruszków,
tel. 22 758 76 80
 
Opłaty za kurs: 1900 zł (możliwość rozłożenia na raty).
Wpisowe w momencie składania dokumentów - 1000 zł  do dn. 30.05.2017
Druga rata - w wysokości 900 zł do dn. 25.08.2017
 
Płatności należy dokonywać na podany poniżej nr konta bankowego z dopiskiem:
Imię i nazwisko, kurs instruktora tenisa
Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa,
Pl. Przymierza 3 m. 6, 03-944 Warszawa
BGŻ  nr konta: 09 2030 0045 1110 0000 0398 1890
 
Kontakt:
e-mail: biuro@pstt.pl   
 
Kierownictwo i administracja kursu: Beata Supeł, tel. 696 091 287
 

Polski Związek Tenisowy

Oficjalny Napój Izotoniczny

Oficjalna Woda

Partnerzy i Sponsorzy

Partner Medyczny

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonianie e-ARES Sp. z o.o.