Znajdujesz się: PZT > AKTUALNOŚCI
Pierwsze decyzje nowych władz PZT
ukryj
Nowy – wybrany w sobotę, 20 maja – Zarząd Polskiego Związku Tenisowego zebrał się po raz pierwszy 24 maja w Warszawie i obradował przez blisko 7 godzin. Oprócz członków Zarządu wzięli w nim udział członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście, co ma być stałym dobrym obyczajem nowych władz. Chcemy bowiem, aby nasze prace były maksymalnie otwarte i transparentne, a decyzje podejmowane kolegialnie, po jak najszerszej dyskusji.

Zgodnie ze Statutem PZT na początku zebrania 9-osobowy Zarząd, kierowany przez prezesa Mirosława Skrzypczyńskiego, ukonstytuował się i zatwierdził regulamin swoich obrad, a następnie wybrał pozostałe osoby funkcyjne. I tak, wiceprezesami Zarządu PZT zostali:
- do spraw organizacyjnych: Jarosław Kowalewski
- do spraw sportowych: Dariusz Łukaszewski
- do spraw rozwoju i kontaktów z Wojewódzkimi ZT PZT: Dariusz Saletra
Na sekretarza generalnego wybrano Sławomira Kimaszewskiego, a na skarbnika – Kamillę Morawską. Za kontakty zewnętrzne odpowiedzialny będzie Tomasz Wolfke. Bez konkretnego przydziału pozostali na razie Mikołaj Franas i Ryszard Robaszkiewicz. „Na razie”, bo będą mieli oczywiście możliwość aktywnego działania w Komisjach Zarządu, które zostaną powołane przy następnej okazji.

W celu maksymalnego usprawnienia działalności PZT w trudnym okresie przejmowania kierowania związkiem po poprzednich władzach, Zarząd podjął uchwałę o ustanowieniu prokurenta, którym będzie Magdalena Rejniak-Romer. Powołano również pełnomocników:
- do spraw sportowych: Wojciech Andrzejewski
- do spraw finansowo-księgowych: Sylwia Szymańska
Postanowiono także, że w obsłudze prawnej PZT pomagał będzie mecenas Jacek Wojtyżak, partner we wrocławskiej kancelarii adwokacko-radcowskiej Wojtyżak – Michalska.

Zły stan finansów to na dziś najpilniejsza ze spraw bieżących omawianych w drugiej części posiedzenia. Dyskutowano zatem o wszelkich sposobach naprawy – od szukania oszczędności w działalności, przez np. znalezienie tańszego lokalu na siedzibę Biura PZT, po metody pozyskiwania sponsorów. „Po drodze” były m.in.:
- przegląd umów (ponad 150 rocznie) zawieranych przez poprzednie władze,
- zlecenie zewnętrznego audytu prawno-finansowego,
- perspektywy rozwoju programu licencyjnego PZT,
- wyprowadzenie na plus działalności gospodarczej (także spółka Tenis Polski),
- naprawienie zepsutych przez poprzednie władze relacji z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Podjęto również uchwały o cofnięciu rekomendacji na członka Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego byłemu prezesowi PZT Jackowi Muzolfowi i rekomendowanie w jego miejsce Adama Hofmana.
W imieniu Zarządu PZT
Tomasz Wolfke
członek Zarządu

Polski Związek Tenisowy

Oficjalny Napój Izotoniczny

Oficjalna Woda

Partnerzy i Sponsorzy

Partner Medyczny

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonianie e-ARES Sp. z o.o.