Znajdujesz się: PZT > AKTUALNOŚCI
Podyplomowe Studia Marketingu Sportu / Podyplomowe Studia Zarządzania w Sporcie
ukryj

 

Kolegium Gospodarki Światowej

 

PODYPLOMOWE STUDIA MARKETINGU SPORTU

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA W SPORCIE

 

Patron studiów
POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY 


 

 

 

Podyplomowe Studia Marketingu Sportu funkcjonują już 13. rok, a pierwsza edycja Podyplomowych Studiów Zarządzania w Sporcie rozpoczęła się w roku akademickim 2017/2018

Oba studia są realizowane w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Cel studiów

Kształtowanie umiejętności zarządzania na rynku sportu profesjonalnego, stosowania zasad marketingu w klubach i innych  organizacjach sportowych tak, by mieć szansę na osiąganie sukcesów sportowych i korzystnych efektów ekonomicznych. Profesjonalizacja sportu wymaga właściwego zarządzania organizacjami sportowymi i stosowania w nim koncepcji marketingu. Dotyczy to zarówno zawodowych klubów sportowych, jak i innych organizacji działających w dziedzinie sportu, które muszą pozyskiwać przychody ze zróżnicowanych źródeł.  Także zwiększanie się znaczenia marketingu przez sport powoduje konieczność kształcenia menedżerów przedsiębiorstw, umiejących wykorzystywać sport jako platformę marketingową.               

Adresaci studiów

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla:

  • stowarzyszeń sportowych
  • związków sportowych    
  • spółek zarządzających ligami
  • spółek zarządzających obiektami sportowymi
  • przedsiębiorstw inwestujących w sport    
  • sponsorów sportu
  • mediów
  • absolwentów AWF i uczelni ekonomicznych  chcących zostać menedżerami sportu
  • sportowców kończących karierę sportową, m.in. w ramach dwutorowej kariery sportowców
  • organizatorów imprez sportowych                                                

Wykładowcy

to profesorowie Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, firm marketingu sportu, klubów sportowych, mediów i doświadczeni pracownicy firm konsultingowych. W programie studium duży udział mają zajęcia o charakterze praktycznym, w tym analizy przypadków.

Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się  co 2 tygodnie w soboty i niedziele w godz. 9.00. – 14.15. lub 9.00. – 16.00.

Studia kończą się egzaminem, a absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Czynione są starania, by absolwenci obu tych studiów otrzymali specjalny dodatkowy certyfikat SGH w Warszawie, wskazujący na ich unikatową i kompleksową wiedzę na temat zarządzania i marketingu w obszarze sportu.

 

Polski Związek Tenisowy

Zapraszamy do Sklepu Kibica!

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonianie e-ARES Sp. z o.o.