Znajdujesz się: PZT > AKTUALNOŚCI
Konkurs Dyrektor Zarządzający/Dyrektor Biura
ukryj
Polski Związek Tenisowy - Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na obszarze całego kraju poszukuje odpowiednich kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Dyrektor Zarządzający / Dyrektor Biura

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:
1. Nadzór nad organizacją pracy Zarządu.
2. Aktywny udział w tworzeniu i realizacji strategii PZT.
3. Nadzór nad działalnością marketingową PZT.
4. Nadzór z ramienia biura nad programami upowszechniania tenisa.
5. Reprezentowanie PZT w strukturach międzynarodowych.
6. Współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
7. Bieżące zarządzanie Biurem PZT.
8. Nadzór nad przygotowywaniem materiałów na Zarząd.
9. Nadzór nad realizacją uchwał podjętych przez Zarząd PZT.
10. Realizacja zadań określonych przez Zarząd PZT.
11. Odpowiedzialność za zgodność protokołu z przebiegiem posiedzeń Zarządu.
12. Przygotowywanie wraz ze Skarbnikiem i Dyrektorem ds. Finansowych projektu rocznego budżetu.
13. Realizacja uchwalonego przez Zarząd budżetu.
14. Kontrolowanie zgodności ze statutem i obowiązującymi regulaminami uchwał i wniosków podejmowanych przez Zarząd.
15. Opracowanie koncepcji funkcjonowania powołanych komisji i zespołów problemowych oraz bezpośrednia współpraca z nimi.
16. Przyjmowanie zgłaszanych do Zarządu tematów i problemów oraz kierowanie ich do odpowiednich komisji celem wypracowania stanowiska.
17. Kształtowanie polityki kadrowej i płacowej w Biurze PZT we współpracy z wiceprezesem ds. organizacyjnych.
18. Nadzór nad pracą Biura PZT w zakresie prawidłowej rejestracji, kompletności i obiegu dokumentacji.
19. Realizacja zadań zleconych przez organa administracji rządowej, pozarządowej i samorządowej.
20. Opracowanie projektów Regulaminu Finansowego, Regulaminu działalności Biura PZT i in.
21. Prowadzenie korespondencji z WZT, klubami, sekcjami tenisowymi, UKS-ami i organizacjami sportowymi oraz sponsorami i partnerami PZT.

Wymagania:
doświadczenie osobiste i zawodowe w tenisie,
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub innym stanowisku menedżerskim,
doświadczenie w realizacji projektów sportowych,
znajomość środowiska tenisowego w kraju i za granicą,
wykształcenie wyższe,
biegła znajomość języka angielskiego,
kreatywność i umiejętności administracyjne,
łatwość podejmowania decyzji,
umiejętność współpracy w zespole oraz umiejętność godzenia rozbieżnych stanowisk,
pełna dyspozycyjność i gotowość do pracy stosownie do potrzeb związku.

Dodatkowo, podczas rozmowy z kandydatem, komisja konkursowa oczekiwać będzie prezentacji, obejmującej analizę obecnego stanu tenisa w Polsce oraz planu jego rozwoju.

Oferujemy
szerokie możliwości rozwoju zawodowego
wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy

Zainteresowane osoby, które spełniają wyżej wymienione kryteria, prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem, listu motywacyjnego oraz kopii dokumentów, potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia i przebieg pracy zawodowej – mailem na adres pzt@pzt.pl do dnia 30 listopada 2O17 r.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
 

Polski Związek Tenisowy

Zapraszamy do Sklepu Kibica!

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonianie e-ARES Sp. z o.o.