Znajdujesz się: PZT > AKTUALNOŚCI
Pożegnanie
ukryj
Pozwoliliśmy sobie zacytować piękne słowa Pana Redaktora Czesława Ludwiczka

ŻEGNAJ REDAKTORZE

Po długiej, ciężkiej, nieuleczalnej chorobie zmarł dziś we Wrocławiu redaktor Józef Michalski. Piszę te słowa w głębokim smutku i w nieutulonym żalu, ponieważ znałem Zmarłego od długich lat, z których przynajmniej połowę z nim współpracowałem. Mogę zatem ze szczerego serca napisać, że był to człowiek godny szacunku, poważania i podziwu. Pełen inicjatywy i przedsiębiorczości stworzył pierwszy w naszym kraju ilustrowany magazyn tenisowy o nazwie „Tenis”. Było to jeszcze w połowie lat osiemdziesiągtych, kiedy wydanie nowego pisma ze względu na braki papierowe graniczyło z cudem. A jednak dzięki Jego uporowi, wytrwałości i konsekwencji podjęty przez niego zamysł został zreealizowany i z zachwytem przyjęty przez środowisko tenisowe. Józef Michalski był człowiekiem dynamicznym, przedsiębiorczym, pełnym inicjatywy, a przede wszystkim entuzjazmu. Te rzucające się w oczy cechy Jego charakteru stanowiły niejako gwarancję pomyślnego rozwoju poisma. Oficjalnym wydawcą „Tenisa” była spółka o takiej właśnie nazwie, ale faktycznym wydawcą był Józef Michalski. To właśnie jego zapobiegliwość, umiejętność pokonywania przeszkód i jego ogromna pracowitość sprawiały, że wzrastała częstotliwość ukazywania się pisma, powiększła się jego objętość, wzbogacała się szata graficzna. My, którzy na co dzień współpracowaliśmy z Ziutkiem zdawaliśmy sobie sprawę, że jest on opoką, na której wspiera się „Tenis” i byliśmy przekonani, że mimo Jego piłkarskiej duszy znajdzie on trwałe miejsce w historii polskiego tenisa. Warto też podkreślić, że Naczelny dbał o rozwój kadry dziennikarskiej pisma. Niestety wielu członków zespołu: Jerzy Wieczorek, Adam Choynowski, Włodzimierz Moska, Józef Stec, Ryszard Ciemiński, Kordian Tarasiewicz, Wojciech Pawłowski, Zbigniew Dutkowski pożegnało się już z tym światem. Teraz dołączył do nich ich Szef, Józef Michalski. Ukochanej małżonce Zmarłego pani Krystynie i całej rodzinie, o którą tak serdecznie dbał składam wyrazy głębokiego współczucia.

Facebook

Strategiczny Sponsor Polskiego Związku Tenisowego

Partner Główny Polskiego Związku Tenisowego

Oficjalny Partner

Oficjalny Partner - oficjalna woda

Partner Generalny

Partner medialny

Polski Związek Tenisowy

Strategiczny Sponsor Polskiego Związku Tenisowego

Partner Główny Polskiego Związku Tenisowego

Zapraszamy do Sklepu Kibica!

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonianie e-ARES Sp. z o.o.