Znajdujesz się: SPORT > PION SZKOLENIOWY > KOMUNIKATY I MATERIAŁY TRENERA GŁÓWNEGO PZT
Konsultacje indywidualne w Łodzi - maj 2022
ukryj
Trenerzy Główni Tomasz Iwański i Mieczysław Bogusławski w dniach 17-18.05 i 21.05 , zapraszają zawodników Kadry Narodowej i bezpośredniego zaplecza (nie dotyczy Kadry U12) na bezpłatne konsultacje indywidualne w Łodzi.

Decyduje kolejność zgłoszeń (maksymalnie dwóch zawodników w każdym z wymienionych dni).

Konsultacje tylko w obecności Trenerów Indywidualnych zawodników.

O kolejnych terminach w czerwcu będziemy informowali na bieżąco na naszych podstronach w PZT.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na rozluźnienia pandemiczne rozpoczynamy cykl konsultacji systematycznych w miejscach treningu zawodników - prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania w celu ustalenia grafiku (dotyczy KN U 13-16 dziewcząt i chłopców).
ZASADY ORGANIZACJI WYJAZDÓW GRUPOWYCH ROZLICZANYCH Z PRZYZNANYCH ZAWODNIKOM KWOT W RAMACH PROGRAMU INDYWIDUALNEGO WSPARCIA NA SEZON 2022
ukryj
ZASADY ORGANIZACJI WYJAZDÓW GRUPOWYCH ROZLICZANYCH Z PRZYZNANYCH ZAWODNIKOM KWOT W RAMACH PROGRAMU INDYWIDUALNEGO WSPARCIA NA SEZON 2022

1. Są dwa rodzaje wyjazdów - organizowane przez PZT i organizowane przez indywidualne teamy zawodników.

2. W przypadku wyjazdu organizowanego przez PZT wyjazd w całości organizowany jest przez Pion Szkolenia PZT. Bierze w nim udział trener danej kadry PZT i ewentualnie, trener współpracujący z którymś z zawodników. Wszystkie koszty wyjazdu opłacane są z puli środków przyznanych zawodnikom. Koszty pobytu Trenera Kadry i ewentualnego wynagrodzenia trenera wspomagającego dzielone są przez liczbę biorących udział w wyjeździe i również odejmowane z przyznanej zawodnikowi puli indywidualnego wsparcia.


3. w przypadku wyjazdu organizowanego przez indywidualne teamy zawodników należy wykonać następujące czynności, aby uzyskać możliwość refinansowania części, lub całości wydatków związanych z wyjazdem :

• NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAPOZNAĆ SIĘ KAŻDORAZOWO Z KATALOGIEM KOSZTÓW, KTÓRE MOGĄ PODLEGAĆ ROZLICZENIU Z UWAGI NA ŹRÓDŁO ŚRODKÓW PRZYZNANYCH DANEMU ZAWODNIKOWI :
• Regularnie (zgodnie z zawartym z PZT Porozumieniem lub Deklaracją), przekazywać swoje plany startowe do wiadomości Trenera Głównego PZT (email: iwanski@pzt.pl)
• Zgłosić dany wyjazd z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem do iwanski@pzt.pl, kornas@pzt.pl , dziedzic@pzt.pl w celu uzyskania formalnej akceptacji wyjazdu
• Zawodnicy nie posiadający indywidualnych UMÓW (POROZUMIENIA I DEKLARACJE, TO NIE UMOWY) , poza uzasadnionymi przypadkami uzgodnionymi z Trenerem Głównym PZT (uzasadnienie, to np. gra w turnieju gdzie z uwagi na ranking nie można pojechać w dwie-trzy osoby), nie mogą ubiegać się o pokrycie kosztów wyjazdu jednoosobowego.
• PZT wspomaga lub finansuje tylko wyjazdy dla minimum dwóch i więcej zawodników (preferowane pod opieką trenera).
• Zadaniem zgłaszających wyjazd zawodników lub opiekunów jest wskazanie ich nazwisk, nazwiska trenera (warunkiem rozliczenia jego kosztów pobytu jest posiadanie ważnej li-cencji PZT) NA MINIMUM 7 DNI DO PLANOWANEGO WYJAZDU. ZGŁASZANY WYJAZD MUSI BYĆ CZĘŚCIĄ PLANU STARTÓW, PRZEKAZANYCH WCZEŚNIEJ DO WIADOMOŚCI TRENERA GŁÓWNEGO.

PROGRAMY SPORTOWE PZT
ukryj
KOMUNIKAT - KONSULTACJE SZKOLENIOWE I INDYWIDUALNE PZT DLA CZŁONKÓW KADR NARODOWYCH PRZEPROWADZANYCH PRZEZ TRENERÓW KN PZT
ukryj
KONSULTACJE SZKOLENIOWE I INDYWIDUALNE PZT DLA CZŁONKÓW KADR NARODOWYCH PRZEPROWADZANYCH PRZEZ TRENERÓW KN PZT


Zasady:


1. Planowe konsultacje szkoleniowe PZT organizowane są na podstawie planu ramowego - wszystkie koszty zawodnika poza dojazdem pokrywa PZT.

2. 1-2 dniowe konsultacje indywidualne na prośbę trenera indywidualnego/opiekuna lub samego zawodnika w miejscu zamieszkania gracza: koszty dojazdu, pobytu i wyżywienia trenera KN PZT pokrywają zainteresowani.
TRENER KADRY NIE POBIERA WYNAGRODZENIA ZA PRZEPROWADZONĄ KONSULTACJĘ.

3. 1-2 dniowe konsultacje indywidualne na prośbę trenera indywidualnego/opiekuna/ lub samego zawodnika w miejscu zamieszkania / prowadzenia działalności sportowej przez Trenera Kadry: koszty dojazdu, pobytu, ewentualne koszty wynajmu obiektu pokrywają zainteresowani.
TRENER KADRY NIE POBIERA WYNAGRODZENIA ZA PRZEPROWADZONĄ KONSULTACJĘ.

Informujemy, że terminy planowanych konsultacji indywidualnych (pkt. 2 i 3) nie mogą kolidować z planowymi działaniami trenerów KN PZT. Konsultacje te stanowią dodatkową możliwość pomocy szkoleniowej dla zawodników KN A i B.

W przypadku chęci skorzystania z konsultacji indywidualnych (pkt. 2 i 3) wymagane jest wcześniejsze wyrażenie zgody Trenera Głównego PZT (w terminie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji).Trener Główny PZT
Tomasz Iwański

Partner - MSiT

Partner - Niepodległa

Strategiczny Sponsor PZT, Mecenas 100-lecia PZT

Główny Mecenas Polskiego Związku Tenisowego

Oficjalny Sponsor Reprezentacji - Solano

Partner Technologiczny - Mapei

Partner Główny - Esvelo

Partner Generalny - Kantor dla Firm

Partner Główny - BMG Goworowski

Partner motoryzacyjny PZT

Partner Generalny - EVE Energy

Partner Generalny - CarNet

Poznaj program KINDER Joy of moving

Partner Główny - DrogBruk

Partner Główny - Pellet Energy

Partner Główny - LOTTO

Partner medialny - Polsat sport

Oficjalny Sponsor Reprezentacji Kobiet - Solar

Oficjalny Sponsor Reprezentacji Mężczyzn - Recman

Partner - Festina

Partner Medyczny Reprezentacji

Partner Główny - forBET

Sponsor Główny - UniLogistics

Partner Techniczny - Hummel

Oficjalna Woda - Jantar

Partner PZT - Fundacja ARP

Oficjalny Sklep PZT

Partner Wydarzenia 95. NMP

Partner Medyczny - Rehasport

Partner - SportUSA

Partner Tenis 10 - Babolat

Oficjalna Piłka - Tretorn

Partner Generalny - Regent

Polski Holding Hotelowy

Oficjalny Partner Technologiczny

Partner Medialny - PR I

Partner Medialny

Zapraszamy do Sklepu Kibica!

Travel PP

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank Pekao S.A.
20 1240 1037 1111 0011 1172 8672
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank Pekao S.A.
61 1240 1037 1111 0011 1172 8904
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonanie e-ARES Sp. z o.o.