Znajdujesz się: PZT > AKTUALNOŚCI

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZT - 26 października 2019r.

Komunikat dla Wojewódzkich Związków Tenisowych

KOMUNIKAT DLA WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW TENISOWYCH WALNE SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZT (26 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU)

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż w związku z uchwalonymi w dniu 1 grudnia 2018 roku, zmianami do Statutu Polskiego Związku Tenisowego polegającymi m.in. na zmianie systemu wyboru delegatów na Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PZT, Zarząd PZT zwołał na dzień 26 października 2019 roku Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZT (miejsce obrad - sala konferencyjna „C” Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, przy ul. Łazienkowskiej 6A, godz. 11:00) celem m.in. rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego PZT.

Zgodnie z nowymi regulacjami opisanymi w treści §21 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Tenisowego „liczbę mandatów oraz delegatów oraz ich zastępców w Wojewódzkich Związkach Tenisowych ustala się w zależności od liczby punktów uzyskanych w Systemie Klasyfikacji Klubowej PZT w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym odbyć ma się Zgromadzenie Delegatów według stanu na ostatni dzień tego okresu”.
Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż zgodnie z treścią §21 ust. 4 Statutu PZT:
- W wyborach delegatów przez WZT jeden klub nie może mieć więcej niż 25% głosów, ale nie mniej niż jeden głos.
- W przypadku, gdy do głosowania w wyborach delegatów przez WZT uprawnione są 2 lub 3 kluby, żaden z nich nie może mieć w tych wyborach więcej niż 50% głosów”.
Wskazujemy jednocześnie, że zgodnie z §22 ust. 5 Statutu PZT istnieje możliwość wyboru przez Walne Zgromadzenie WZT zastępców delegatów, uprawnionych do reprezentacji WZT na WSZD PZT w przypadku nieobecności delegatów. Pozostawiając Państwu decyzję co do skorzystania z tej możliwości, informujemy, że w pierwszej kolejności uprawnieni do udziału w WSZD PZT będą delegaci. Celem uniknięcia nieporozumień w przypadku przybycia na WSZD PZT większej liczby zastępców, aniżeli liczba nieobecnych delegatów, prosimy o przesłanie w terminie do 14 dni przed WSZD PZT wiążącej imiennej listy osób, jakie reprezentować będą Państwa WZT.

Pragniemy poinformować, iż wszystkie Wojewódzkie Związki Tenisowe zobowiązane zostały do przeprowadzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2019 roku Walnego Zgromadzenia Delegatów, celem wyłonienia delegatów na WSZD PZT oraz przesłania w powyższym terminie uchwały o ich wyborze wraz z dokumentacją potwierdzającą dokonanie wyborów zgodnie z wskazanymi powyżej wymogami statutu (protokołem zgromadzenia, protokołem komisji wyborczej lub skrutacyjnej) na adres biura PZT.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt pod adresami:
- Jarosław Kowalewski – Wiceprezes ds. Organizacyjnych PZT – kowalewski@pzt.pl
- Sławomir Kimaszewski – Sekretarz Generalny PZT – kimaszewski@pzt.pl


Polski Związek Tenisowy

Strategiczny Sponsor Polskiego Związku Tenisowego

Partner Główny Polskiego Związku Tenisowego

Sponsor Generalny

Zapraszamy do Sklepu Kibica!

Partner PZT

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonanie e-ARES Sp. z o.o.