Znajdujesz się: SZKOLENIA PZT
WYKŁADOWCA PZT z uprawnieniami do prowadzenia kursów Animatora TENIS10 w szkołach
ukryj
Zapraszamy na kurs

WYKŁADOWCA PZT

z uprawnieniami do prowadzenia kursów 
Animatora TENIS10 w szkołach

Organizator: Polski Związek Tenisowy oraz Tenis Polski Sp. z o.o.

W ramach projektu doszkalania nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
który będzie realizowany przez Polski ZwiązekTenisowy w kilkudziesięciu szkołach podstawowych w roku 2017,
oferujemy możliwość udziału (za wynagrodzeniem) w tym projekcie w charakterze Wykładowcy PZT,
po odbyciu kursu "WYKŁADOWCA PZT z uprawnieniami do prowadzenia kursów Animatora". 

Miejsce: Zabrze
Termin: 25-26.03.2017
Cena: 350 zł
Zakres godzinowy: 14 h (sobota-niedziela)

Prowadzący zajęcia i koordynator kursu: dr Tomasz Schefke - Dyrektor ds. Kształcenia Trenerów - Polski Związek Tenisowy, Starszy wykładowca - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Czas trwania:
2 dni

Szkolenie dwudniowe kończy się uzyskaniem certyfikatu z tytułem "WYKŁADOWCA PZT z uprawnieniami do prowadzenia kursów Animatora"

Liczba godzin dydaktycznych:
14 godzin zegarowych

Cel:
zapoznanie z podstawami nauczania gry w tenisa w dużych grupach w warunkach szkolnych

Uczestnicy:
animatorzy, instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego 
Wymagany jest stopień Trenera tenisa (dawniej Trenera II klasy w tenisie) i licencja PZT

Egzamin:
w programie kursu nie ma egzaminu sprawdzającego

Materiały dydaktyczne:
uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne zawierające najważniejsze zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia

Kompetencje:
uczestnicy kursu nabędą kompetencje potrzebne do prowadzenia zajęć  z tenisa z nauczycielami WF oraz nauczycielami doszkalania nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

Tematyka zajęć:
a. Czy warto grać, uczyć się i nauczać gry w tenisa?
b. Obiekty, sprzęt i urządzenia do gry w tenisa w szkole
c. Linie i pola na korcie tenisowym
d. Podstawy taktyki gry w tenisa
e. Podstawy techniki serwisu, forhendu i bekhendu 
f. Nazewnictwo podstawowych uderzeń tenisowych
g. Metodyka nauczania gry w tenisa dla początkujących
h. Ćwiczenia, zabawy i gry oswajające, zręcznościowe oraz zwinnościowe z piłką i rakietą
i. Metoda całościowa w nauczaniu tenisa - serwis, forhend i bekhend oraz liczenie punktów już na pierwszej lekcji!
j. Tok lekcji tenisa w szkole
k. Kształtowanie umiejętności przydatnych w odbiorze piłki: percepcja i poruszanie się
l. Od współpracy do rywalizacji w zajęciach tenisa w szkole
m. Organizacja zawodów tenisowych dla początkujących
n. Punktacja i przepisy gry w tenisa dla dzieci
o. Bezpieczeństwo na zajęciach tenisa
p. Nagrywanie piłek ćwiczącym uczniom
q. Wprowadzenie do gier deblowych.
-------------------------------
Kontakt: szkolenia@tenispolski.pl, tel.: 22 122 12 06
Kontakt merytoryczny: schefke@pzt.pl, tel.: +48 780 163 011

Zapraszamy!
 
KURS INSTRUKTORA TENISA
ukryj

ZAPRASZAMY NA KURS INSTRUKTORA TENISA


Organizator: Polski Związek Tenisowy oraz Tenis Polski Sp. z o. o. 

W najbliższym czasie odbędą się dwa kursy - w Poznaniu i we Wrocławiu. 

Kadra szkoleniowa to m.in. doświadczeni trenerzy Reprezentacji Polski. 

Dla pierwszych 5 osób zniżka 15%! 

Miejsce kursu I: Poznań 
Rozpoczęcie: 08-09.04.2017r. 

Miejsce kursu II: Wrocław 
Rozpoczęcie: 22-23.04.2017r. 

Cena: 2.200 zł + 300 zł na opłatę 2-letniej licencji PZT 

Nadzór merytoryczny: dr Tomasz Schefke - Koordynator kursu, Dyrektor ds. Kształcenia Trenerów Polskiego Związku Tenisowego, Starszy wykładowca - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

Zakres godzinowy kursu: 150 h (zjazdy w systemie weekendowym) 
Terminy kolejnych zjazdów zostaną ustalone na pierwszych zajęciach

Program kursu: 
- Program kursu powstał we współpracy i przy wydatnym wsparciu Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF i tym samym spełnia standardy światowe w zakresie kształcenia szkoleniowców tenisa 
- Program został stworzony również w oparciu o gruntowną analizę treści kształcenia Niemieckiego Związku Tenisowego DTB i Niemieckiego Stowarzyszenia Nauczycieli Tenisa VDT 

Elementy składowe kursu: 
- Kurs Animatora (2 zjazdy) 
- Zasadnicza część kursu Instruktora (5 zjazdów) 
- Egzaminy końcowe (1 – ostatni zjazd) 

Kurs odbędzie się po zebraniu się minimalnej liczby uczestników (18 osób) 

Kadra: trenerzy Polskiego Związku Tenisowego 

Tematyka zajęć: 
- Podstawy taktyki gry w tenisa dla początkujących i średnio zaawansowanych 
- Technika podstawowych uderzeń tenisowych 
- Skuteczna komunikacja warunkiem sukcesów w pracy instruktora 
- Metodyka nauczania gry w tenisa dzieci oraz młodzieży i osób dorosłych 
- Przygotowanie, struktura i organizacja lekcji tenisa 
- Obiekty, sprzęt i urządzenia do gry w tenisa 
- Umiejętności przydatne w odbiorze piłki: percepcja i poruszanie się 
- Rozwijanie zdolności motorycznych u początkujących tenisistów 
- Zagadnienia psychologii przydatne w pracy instruktora tenisa 
- Wybrane zagadnienia medycyny sportu dla instruktorów tenisa 
- Organizacja zawodów tenisowych dla początkujących tenisistów 
- Podstawowe przepisy gry i punktacji w tenisie 
- Bezpieczeństwo na zajęciach tenisa 
- Fachowe nagrywanie piłek ćwiczącym uczniom 
- Wprowadzenie do gier deblowych 

Zgłoszenia i kontakt: szkolenia@tenispolski.pl, pzt@pzt.pl, tel.: +48 22 122 12 06 

Kontakt merytoryczny: schefke@pzt.pl, tel.: +48 780 163 011

Serdecznie zapraszamy!
Kurs ANIMATOR TENIS10 - 8-9.04.2017r. - Pęcice k. Warszawy
ukryj
Kurs ANIMATOR TENIS10 Polskiego Związku Tenisowego 

Pęcice k. Warszawy, 8-9.04.2017 r. 

Koordynator kursu: 
dr Tomasz Schefke - Dyrektor ds. Kształcenia Trenerów - Polski Związek Tenisowy, 
Starszy wykładowca - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Zakres godzinowy: 14 h (jeden zjazd sobotnio-niedzielny)

Czas trwania: 2 dni

Miejsce: Matchpiont Bavi, ul. Pęcicka 10, 05 - 806 Pęcice

nauczyciele WF i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - po ukończeniu  dwudniowego kursu otrzymają certyfikat PZT "Animator Tenis10"
absolwenci AWF - po odbyciu 2-dniowego kursu otrzymają Certyfikat PZT "Animator Tenis10"
instruktorzy i trenerzy tenisa posiadający Licencję PZT - po ukończeniu 2-dniowego kursu otrzymają Certyfikat PZT "Animator Tenis10"
instruktorzy i trenerzy tenisa zarejestrowani w PTR (Professional Tennis Registry) - po ukończeniu 2-o dniowego kursu otrzymają Certyfikat PZT "Animator Tenis10"
instruktorzy i trenerzy innych dyscyplin sportu - po ukończeniu 2-o dniowego kursu otrzymają Certyfikat PZT "Animator Tenis10"
absolwenci AWF - po ukończeniu kursu otrzymają Certyfikat PZT "Animator Tenis10"
osoby niespełniające powyższych kryteriów mogą przesłać zgłoszenia - będą one rozpatrywane indywidualnie przez koordynatora kursów, dr. Tomasza Schefke. Po ukończeniu kursu osoby niespełniające powyższych kryteriów mogą otrzymać certyfikat PZT "Asystent Tenis10"
Cennik
nauczyciele WF i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (kurs 2-dniowy) - 450 zł
instruktorzy i trenerzy tenisa posiadający Licencję PZT - 450 zł
absolwenci AWF (przed ukończeniem 26 roku życia) - 450 zł
absolwenci AWF (po 26 roku życia) - 600 zł
instruktorzy i trenerzy tenisa zarejestrowani w PTR (Professional Tennis Registry), nie posiadający licencji PZT - 600 zł
instruktorzy i trenerzy innych dyscyplin sportu - 600 zł
osoby niespełniające powyższych kryteriów, zakwalifikowane przez koordynatora kursu -  600 zł
Dodatkowe informacje:
W programie kursu Animatora nie ma egzaminu końcowego

Cel: opanowanie kompetencji potrzebnych do prowadzenia zajęć tenisa z dziećmi do lat 10.

Tematyka zajęć:
a. Czy warto grać, uczyć się i nauczać gry w tenisa?
b. Obiekty, sprzęt i urządzenia do gry w tenisa w szkole
c. Linie i pola na korcie tenisowym
d. Podstawy taktyki gry w tenisa
e. Podstawy techniki serwisu, forhendu i bekhendu 
f. Nazewnictwo podstawowych uderzeń tenisowych
g. Metodyka nauczania gry w tenisa dla początkujących
h. Ćwiczenia, zabawy i gry oswajające, zręcznościowe oraz zwinnościowe z piłką i rakietą
i. Metoda całościowa w nauczaniu tenisa - serwis, forhend i bekhend oraz liczenie punktów już na pierwszej lekcji!
j. Tok lekcji tenisa w szkole
k. Kształtowanie umiejętności przydatnych w odbiorze piłki: percepcja i poruszanie się
l. Od współpracy do rywalizacji w zajęciach tenisa w szkole
m. Organizacja zawodów tenisowych dla początkujących
n. Punktacja i przepisy gry w tenisa dla dzieci
o. Bezpieczeństwo na zajęciach tenisa
p. Nagrywanie piłek ćwiczącym uczniom
q. Wprowadzenie do gier deblowych

ZAPRASZAMY! 
-------------------------------
Kontakt: szkolenia@tenispolski.pl, tel.: 22 122 12 06
Kontakt merytoryczny: schefke@pzt.pl, tel.: +48 780 163 011

Dr Tomasz Schefke - ur. 12.12.1966 r., wieloletni zawodnik I-ligowej drużyny AZS Poznań, brązowy medalista Mistrzostw Polski Mężczyzn, Sopot 1991 w grze podwójnej.  Absolwent AWF w Poznaniu, doktor nauk o kulturze fizycznej.  Trener tenisa klasy I, Posiadacz tytułu Professional Amerykańskiego Stowarzyszenia Zawodowych Trenerów Tenisa – USPTR; stypendysta Niemieckiego Związku Tenisowego (DTB) - ukończył w 1998 r. 2-letnią renomowaną Szkołę Trenerów Tenisa w Essen (Verband Deutscher Tennislehrer) z tytułem Staatlich Geprüfter Tennislehrer. Uczestnik międzynarodowych sympozjów trenerskich w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Turcji oraz na Malcie i na Cyprze. Od 1995 pracownik naukowy-dydaktyczny  AWF Poznań, a od 1997 r. trener klubowy w AZS Poznań. W 2005 r. pełnił funkcję trenera kadry olimpijskiej, a w 2014 r. trenera kadry uniwersjadowej. Największe osiągnięcia trenerskie to m.in. 36 medali w Mistrzostwach Polski różnych kategorii wiekowych, w tym Drużynowe Mistrzostwo Polski Mężczyzn z drużyną AZS Poznań.
 
 

Tenis TV

Facebook

Polski Związek Tenisowy

Rating Tenisa Polskiego

Miejsce na Twoją reklamę

Partnerzy i Sponsorzy

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
PGE Narodowy w Warszawie
Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktury:
Polski Związek Tenisowy
Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1,
03-901 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonianie e-ARES Sp. z o.o.