Znajdujesz się: HISTORIA > LUDZIE > WŁADZE
PREZESI
pokaż
ukryj

Okres

Prezes

od

do

 

27 sierpnia 1921 – powołanie Polskiego Związku Lawn Tenisowego podczas spotkania przedstawicieli klubów w Poznaniu

27 sierpnia 1921

29 marca 1925

Zdzisław Szulc

29 marca 1925

16 lutego 1926

Jan Kowalewski

16 lutego 1926

9 lutego 1930

Edward Miller

9 lutego 1930

13 grudnia 1931

Ignacy Matuszewski

13 grudnia 1931

17 grudnia 1933

Marian Szumlakowski

17 grudnia 1933

13 grudnia 1936

Jerzy Gąsiorowski

13 grudnia 1936

31 sierpnia 1939

Edward Miller

11 sierpnia 1945 – reaktywowanie PZT (bez Lawn) w Krakowie

11 sierpnia 1945

9 lutego 1947

Aleksander Olchowicz

9 lutego 1947

8 lutego 1948

Bronisław Waydowski

Aleksander Olchowicz - prezes honorowy

8 lutego 1948

23 lutego 1949

Piotr Jaroszewicz

Aleksander Olchowicz - prezes honorowy

23 lutego 1949

11 lutego 1951

Piotr Jaroszewicz

Aleksander Olchowicz - prezes honorowy

Na początku 1951 roku na mocy decyzji władz politycznych PRL związki sportowe zostały zlikwidowane.

11 lutego 1951 - Walne Zgromadzenie Delegatów PZT podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Związku i powołaniu Sekcji Tenisa przy GKKF (ówczesne „ministerstwo” sportu).

Przewodniczący Sekcji Tenisa GKKF

Jerzy Olszowski

Edmund Słabolepszy

Andrzej Majewski

23 marca 1957 – reaktywowanie Polskiego Związku Tenisowego

23 marca 1957

25 stycznia 1958 

Andrzej Majewski

25 stycznia 1958

24 stycznia 1959

Andrzej Majewski

24 stycznia 1959

29 stycznia 1961

Jerzy Olszowski

29 stycznia 1961

15 grudnia 1962

Andrzej Majewski

15 grudnia 1962

11 grudnia 1964

Andrzej Majewski

11 grudnia 1964

1 kwietnia 1967

Marek Jaroszewski

1 kwietnia 1967

23 marca 1969

Marek Jaroszewski

23 marca 1969

21 marca 1971

Marek Jaroszewski

21 marca 1971

21 marca 1972

Andrzej Targowski (rezygnacja)

21 marca 1972

21 października 1973

Jerzy Olszowski (dokończenie kadencji)

21 października 1973

27 listopada 1976

Mieczysław Borowy

27 listopada 1976

11 stycznia 1981

Andrzej Jucewicz

11 stycznia 1981

26 stycznia 1985

Roman Garbaczewski

26 stycznia 1985

3 grudnia 1988

Roman Garbaczewski

3 grudnia 1988

26 kwietnia 1991

Kazimierz Doktór

26 stycznia 1991

14 lutego 1995

Wojciech Fibak (rezygnacja)

14 lutego 1995

29 kwietnia 1995

Ryszard Fijałkowski (dokończenie kadencji)

29 kwietnia 1995

23 marca 1997

Ryszard Fijałkowski

23 marca 1997

24 marca 2001 

Jacek Durski

24 marca 2001

14 marca 2003 

Lew Rywin (rezygnacja)

14 marca 2003

16 września 2003

Waldemar Białaszczyk
(dokończenie kadencji, wybór Zarządu)

16 września 2003

21 maja 2005

Waldemar Dubaniowski
(dokończenie kadencji, wybór Zarządu)

21 maja 2005

5 marca 2009

Waldemar Dubaniowski (rezygnacja)

2 kwietnia 2009

5 czerwca 2009

Jacek Muzolf
(dokończenie kadencji, wybór Zarządu)

5 czerwca 2009

18 listopada 2011

Jacek Kseń (rezygnacja)

18 listopada 2011

25 maja 2013

Jacek Muzolf
(dokończenie kadencji, wybór Zarządu)

25 maja 2013

22 września 2014

Krzysztof Suski (rezygnacja)

22 września 2014

20 maja 2017 

Jacek Muzolf
(dokończenie kadencji, wybór Zjazdu)

od 20 maja 2017

 

Mirosław Skrzypczyński

ZARZĄDY
pokaż
ukryj

1921–1922
Prezes: Zdzisław Szulc (Poznań)
Wiceprezesi: Czesław Jentys (Kraków), Karol Scheibler (Łódź)
Sekretarz: Jan Kucner (Poznań)
Skarbnik: Kazimierz Starkowski (Poznań)
Członkowie: Jan Dandelski (Toruń), Jerzy Kowalewski (Warszawa), Jerzy Krótkiewski (Warszawa), Bernard Kuntze (Łódź), Roman Stahl (Lwów)

1923–1924
Prezes: Zdzisław Szulc (Poznań)
Wiceprezesi: Włodzimierz Glabisz (Poznań), Kazimierz Starkowski (Poznań)
Sekretarz: Wincenty Przybylski (Poznań)
Skarbnik: Bogusław Seydlitz (Poznań)
Członkowie: Władysław Jentys (Kraków), Feliks Łabuński (Zakopane), Karol Scheibler (Łódź), Roman Stahl (Lwów), Kazimierz Wasilewski (Warszawa)

1925
Prezes: Jan Kowalewski (Warszawa)
Wiceprezesi: Janusz Kirchmeyer (Warszawa), Wiktor Lubliner (Warszawa)
Sekretarz: Jan Drewnowski (Warszawa)
Skarbnik: Oskar Kolberg (Warszawa)
Członkowie: Władysław Jentys (Kraków), Zbigniew Orzechowski (Lwów),
Karol Scheibler (Łódź), Zdzisław Szulc (Poznań), Leon Tetzlaff (Katowice)

1926–1929
Prezes: Edward Miller (Warszawa)
Wiceprezesi: Henryk Brun (Warszawa), Jan Drewnowski (Warszawa)
Sekretarz: Jerzy Szczerbiński (Warszawa)
Skarbnik: Karol Meyerhoff (Warszawa)
Członkowie: J. Bednarski (Warszawa), Alfons Foerster (Poznań), Witold Potuczek (Kraków), Karol Scheibler (Łódź), Zdzisław Stahl (Lwów), Kazimierz Starkowski (Poznań)

19301931
Prezes:
Ignacy Matuszewski (Warszawa)
Wiceprezes: Edward Miller (Warszawa)
Sekretarz: Adam Morawski (Warszawa)
Skarbnik: Tadeusz Zarębski (Milanówek)
Kapitan:
Karlo Meyerhoff (Warszawa)
Członkowie:
Jerzy Graefe (Warszawa), Jan Loth (Warszawa), Włodzimierz Marszewski (Warszawa), Karol Piętka (Warszawa), Jerzy Szczerbiński (Warszawa), Jan Weloński (Warszawa)
Członkowie zamiejscowi: Władysław Kuchar (Lwów), Lucjan Kulej (Katowice), Witold Potuczek (Kraków), Leon Sioda (Bydgoszcz), Kazimierz Starkowski (Poznań), Karol Steinert (Łódź)

1932
Prezes: Marian Szumlakowski (Warszawa)
Wiceprezes: Edward Miller (Warszawa)
Sekretarz: Adam Morawski (Warszawa)
Skarbnik: Tadeusz Zarębski (Milanówek)
Kapitan:
Karol Meyerhoff (Warszawa)
Członkowie: Tadeusz Grabowski, Jerzy Graefe (Warszawa), H. Koźmian, A. Leszczyński, Aleksander Olchowicz (Warszawa), J. Pałęcki, K. Peszel, K. Riedl

1933
Prezes: Marian Szumlakowski (Warszawa)
Wiceprezesi: Edward Miller (Warszawa), M. Steifer
Sekretarz: A. Eiger
Skarbnik: Tadeusz Zarębski (Milanówek)
Kapitan: K. Riedl
Członkowie: T. Dziama, Tadeusz Grabowski (Warszawa), Jerzy Graefe (Warszawa), H. Koźmian, Aleksander Olchowicz (Warszawa), J. Pałęcki, J. Sękowski

1934
Prezes: Jerzy Gąsiorowski (Warszawa)
Wiceprezesi: Edward Miller (Warszawa), M. Steifer
Sekretarz: A. Eiger
Skarbnik: Tadeusz Zarębski (Milanówek)
Kapitan: K. Riedl
Członkowie: T. Dziama, Jerzy Graefe (Warszawa), H. Koźmian, Lucjan Kulej (Katowice), B. Kunster, Aleksander Olchowicz (Warszawa), J. Pałęcki, Robert Polakiewicz (Warszawa), Witold Potuczek (Kraków)

1935
Prezes: Jerzy Gąsiorowski (Warszawa)
Wiceprezesi: Edward Miller (Warszawa), M. Steifer
Sekretarz: A. Eiger
Skarbnik: B. Zieliński
Kapitan: Aleksander Olchowicz (Warszawa)
Członkowie: T. Dziama, Jerzy Graefe (Warszawa), H. Koźmian, J. Iłłakowicz, J. Pałęcki, W. Semilski, J. Sękowski, J. Turowicz

1936
Prezes: Jerzy Gąsiorowski (Warszawa)
Wiceprezesi: Edward Miller (Warszawa), M. Steifer
Sekretarz: W. Semilski
Skarbnik: B. Zieliński
Kapitan: Aleksander Olchowicz (Warszawa)
Członkowie: T. Dziama, A. Eiger, W. Moszczeński, J. Pałęcki, O. Pawłowski, J. Sękowski

1937
Prezes: Edward Miller (Warszawa)
Wiceprezesi:
Aleksander Olchowicz (kapitan), M. Steifer
Członkowie: T. Dziama, A. Eiger, W. Moszczeński, J. Pałęcki, O. Pawłowski, J. Sękowski

1938
Prezes: Edward Miller (Warszawa)
Wiceprezesi: S. Kunstler, Aleksander Olchowicz (
Warszawa, kapitan)
Sekretarz: Ożga
Skarbnik: B. Zieliński
Członkowie: T. Dziama, Jan Lilpop, O. Pawłowski, Robert Polakiewicz (Warszawa), J. Sękowski

1939
Prezes: Edward Miller (Warszawa)
Wiceprezesi: T. Dziama, Aleksander Olchowicz (
Warszawa, kapitan)
Sekretarz: Ożga
Skarbnik: Polakowski
Członkowie: Cyga, Kieczkowski, J. Sękowski, Skałkowski, Bolesław Waydowski

1945
Prezes: Aleksander Olchowicz (Warszawa)
Wiceprezesi: Stanisław Briesemeister (Warszawa), Witold Potuczek (Kraków), Kazimierz Skulicz (Katowice)
Sekretarz: Mieczysław Frączkiewicz (Kraków)
Skarbnik: Wiktor Szembek (Kraków)
Kapitan związkowy: Feliks Dziuba (Kraków)
Członkowie: W. Brodkiewicz (Kraków), Krzysztof Herbst
(Kraków), Helena Szerauc 1 (Kraków)

1946
Prezes honorowy: Aleksander Olchowicz
Prezes: Bronisław Waydowski
Wiceprezesi: Otton Challier, Witold Potuczek, Stanisław Zarzycki
Sekretarz: Wiktor Szembek
Skarbnik: Adam Gajewski
Kapitan związkowy: Krzysztof Herbst
Członkowie: Henryk Chmielewski, Henryk Jonszta, Helena Szerauc 1

1947

Prezes honorowy: Aleksander Olchowicz
Prezes: Bronisław Waydowski
Wiceprezesi: Witold Potuczek, L. Turczyński, Stanisław Zarzycki
Sekretarz: Wiktor Szembek
Skarbnik: Adam Gajewski
Kapitan związkowy: Krzysztof Herbst
Członkowie: J. Jankowski, Henryk Jonszta, Helena Szerauc 1


1948
Prezes honorowy: Aleksander Olchowicz
Prezes: Piotr Jaroszewicz
Wiceprezesi: Henryk Jonszta, Wiktor Szembek, Bronisław Waydowski
Sekretarz: Jerzy Olszowski
Skarbnik: Cyprian Zawadzki
Kapitan związkowy: Otton Challier
Referent juniorów: Jerzy Kosiński
Członkowie: Krzysztof Herbst, Stanisław Niesłuchowski,
Stanisław Zarzycki

1949
Prezes honorowy: Aleksander Olchowicz
Prezes: Piotr Jaroszewicz
Wiceprezesi: Jerzy Olszowski, A. Żmichowski
Sekretarz: Cyprian Zawadzki
Referat szkoleniowy: Józef Hebda
Członkowie: Otton Challier, Janusz Donimirski, Jerzy Kosiński, Andrzej Majewski, Edmund Słabolepszy, Staniszewski

1950
Prezes honorowy: Aleksander Olchowicz
Prezes: Piotr Jaroszewicz
Wiceprezesi: Jerzy Olszowski, A. Żmichowski
Sekretarz: Cyprian Zawadzki
Skarbnik: Edmund Słabolepszy
Członkowie: Otton Challier, Fedorowicz, Kopp, Łystek, Szymański

1957
Prezes: Andrzej Majewski
Wiceprezesi:
Aleksander Kleiber (administracyjny), Jerzy Olszowski (sportowy)
Sekretarz: Adam Piechocki
Skarbnik: Edmund Słabolepszy
Kapitan sportowy: Otton Challier
Członkowie:
2 Alfons Błeński, Adam Gajewski, Alfred Gallert, Zbigniew Ochoński, Leonard Popławski, Karol Romer

1958
Prezes: Andrzej Majewski
Wiceprezesi:
Zbigniew Ochoński (sportowy), Jerzy Olszowski (organizacyjny)
Sekretarz: Adam Piechocki
Skarbnik: Edmund Słabolepszy
Kapitan sportowy: Otton Challier
Członkowie: 3 Alfons Błeński, Adam Gajewski, Leonard Popławski, Karol Romer, Scheunert

19591960
Prezes: Jerzy Olszowski
Wiceprezesi: Jerzy Lewiński (organizacyjny), Zbigniew Ochoński (sportowy)
Sekretarz: Gustaw Findeisen
Skarbnik: Karol Romer
Kapitan sportowy: Otton Challier
Członkowie: Alfons Błeński, Andrzej Elbanowski, Adam Gajewski (przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej), Andrzej Majewski, Aleksander Mul (przewodniczący Komisji Urządzeń), Jerzy Nowopolski, Nina Patzer (referent sprzętu), Adam Piechocki (referent zagraniczny), Jan Trzeciak

1961–1962
Prezes: Andrzej Majewski
Wiceprezesi: Jerzy Olszowski (sportowy), Kordian Tarasiewicz (organizacyjny)
Sekretarz: Adam Piechocki
Skarbnik: Karol Romer
Kapitan sportowy: Otton Challier
Członkowie: Zbigniew Bełdowski, Bolesław Castelli, Adam Gajewski, Gołaski, Zbigniew Ochoński, Jan Trzeciak, Ksawery Tłoczyński


1963–1964
Prezes: Andrzej Majewski
Wiceprezesi: Jerzy Olszowski (sportowy), Kordian Tarasiewicz (organizacyjny)
Sekretarz: Adam Piechocki
Skarbnik: Karol Romer
Kapitan sportowy: Otton Challier
Członkowie: Adam Gajewski, Janusz Gąssowski, Jerzy Kłosiński, Adam Królak, Jerzy Nowopolski, Zbigniew Ochoński, Maksymilian Śniatała, Jan Trzeciak

1965–1966
Prezes: Marek Jaroszewski
Wiceprezesi: Andrzej Majewski (sportowy), Kordian Tarasiewicz (organizacyjny)
Sekretarz: Tadeusz Piotrowski
Skarbnik: Stanisław Czerny
Kapitan sportowy: Zbigniew Bełdowski
Członkowie: Otton Challier, Adam Gajewski, Henryk Golimowski, Jerzy Kłosiński, Adam Królak (przewodniczący Komisji Sportowo-Szkoleniowej), Andrzej Roman, Eugeniusz Stępień, Jan Wiland


1967–1968

Prezes: Marek Jaroszewski
Wiceprezesi:
Jerzy Kłosiński (organizacyjny), Adam Królak (szkoleniowy), Andrzej Majewski (sportowy)
Sekretarz:
Kordian Tarasiewicz
Skarbnik: Bogdan Ziętarski
Kapitan sportowy: Zbigniew Bełdowski
Członkowie: ???

1969–1970
Prezes: Marek Jaroszewski
Wiceprezesi: Jerzy Kłosiński (organizacyjny), Adam Królak (szkoleniowy), Andrzej Majewski (sportowy)
Sekretarz: Kordian Tarasiewicz
Skarbnik: Bogdan Ziętarski
Kapitan sportowy: Zbigniew Bełdowski
Członkowie: Józef Andrzejewski, Otton Challier, Julian Dracz, Antoni Górny, Karol Greniuch, Władysław Orzeł, Tadeusz Piotrowski, Stanisław Szczukiewicz, Eugeniusz Stępień

1971–1972

Prezes: Andrzej Targowski
Wiceprezesi: Mieczysław Golański (ds. ideowo-wychowawczych), Adam Królak (sportowo-szkoleniowy), Jerzy Olszowski (organizacyjny)
Sekretarz: Kordian Tarasiewicz
Skarbnik: Bogdan Ziętarski
Kapitan sportowy: Zbigniew Bełdowski
Członkowie: Alfons Błeński, Adam Brzozowski, Otton Challier, Julian Dracz, Henryk Golimowski, Jerzy Kłosiński, Władysław Orzeł, Stanisław Szczukiewicz

1973–1975
Prezes: Mieczysław Borowy
Wiceprezesi: Jerzy Kłosiński (ds. organizacji), Jerzy Olszowski (ds. rozwoju), Jan Radzio (ds. sportu)
Sekretarz generalny: Zdzisław Bill

Skarbnik: Bogdan Ziętarski
Członkowie: Stanisław Briesemeister, Julian Dracz, Henryk Golimowski, Piotr Korczala, Tadeusz Kwaśniewski, Ireneusz Malarecki, Jan Wilkoszewski

1976–1980
Prezes: Andrzej Jucewicz
Wiceprezesi: Zbigiew Bełdowski (ds. sportu) Jerzy Kłosiński (ds. organizacji)
Sekretarz generalny: Zdzisław Bill
Członkowie:
Stanisław Briesemeister, Julian Dracz, Henryk Golimowski, Wiesław Lang, ???

1981–1984
Prezes: Roman Garbaczewski
Wiceprezesi: Jerzy Kłosiński (ds. organiuzacji), Tadeusz Kwaśnicki (ds. sportu)
Sekretarz generalny: Zdzisław Bill (przez kilka pierwszych miesięcy)
Skarbnik: Bogdan Ziętarski
Członkowie:
Alfons Błeński (zmarł VI 1984), Stanisław Briesemeister, Julian Dracz, Edward Gawłowski, Henryk Golimowski, Henryk Hoffman, Jan Jakubowski, Czesław Ludwiczek, Adam Nowak, Kordian Tarasiewicz (sekretarz generalny po rezygnacji Billa), Jerzy Wieczorek

1985–1988
Prezes: Roman Garbaczewski
Wiceprezesi: Jerzy Kłosiński (ds. organizacji), Barbara Kowalska (ds. sportu)
Sekretarz generalny: Piotr Dudziński (dokooptowany na pierwszym posiedzeniu Zarządu; rezygnacja w 1988)
Skarbnik: Andrzej Riedel (nie od początku; rezygnacja z członkostwa w II półroczu 1987)
Członkowie: Zdzisław Bajtała, Wojciech Bojanowski, Edward Gawłowski, Henryk Golimowski, Henryk Hoffman, Jan Jakubowski, Janusz Kowalczyk (rezygnacja X 1988), Czesław Ludwiczek, Ireneusz Łyżwiński (do VIII 1988), Adam Nowak

1989–1991
Prezes: Kazimierz Doktór
Wiceprezes: Andrzej Gliński
Sekretarz generalny: ???
Skarbnik: ???
Członkowie: ???


1991–1995
Prezes: Wojciech Fibak (rezygnacja II 1995)
Wiceprezes: Ryszard Fijałkowski (ds. organizacji; prezes od 14.02.1995), Roman Garbaczewski (do VI 1993)

Członkowie: Jacek Durski, Dariusz Futoma, Henryk Hoffman, Jan Jakubowski, Barbara Olsza, Wojciech Radomski (od VII 1993 wiceprezes ds. organizacji)

1995–1997
Prezes: Ryszard Fijałkowski
Wiceprezesi: Jacek Durski (ds. sportu), Wojciech Radomski (ds. organizacji)
Sekretarz generalny: Wojciech Litwicki
Skarbnik: Jerzy Kobierski
Członkowie: Waldemar Białaszczyk, Bronisław Domka, Mieczysław Pluta, Regina Sokołowska

1997–2001
Prezes: Jacek Durski
Wiceprezesi:
Wojciech Litwicki (ds. sportu), Wojciech Radomski (urzędujący; ds. organizacji)
Sekretarz generalny: Regina Sokołowska
Skarbnik: Jerzy Kobierski
Członkowie: Ryszard Misztalski, Mieczysław Pluta, Janusz Siemdaj, Jan Walków


2001–2005
Prezes: Lew Rywin (do 14.03.2003)
Wiceprezesi: Waldemar Białaszczyk (ds. organizacji; prezes po rezygnacji Rywina), Jacek Muzolf (ds. sportu)
Sekretarz generalny: Stefan Makarczyk
Skarbnik: Kordian Borejko
Członkowie: Jerzy Hertel (wiceprezes ds. organizacji w miejsce Białaszczyka), Paweł Jaroch, Ireneusz Maciocha, Tadeusz Rozwens; 12.01.2002, w związku ze zmianą statutu, dokooptowani zostali: Marek Kwaśnicki, Jerzy Orzeł, Regina Sokołowska, Mirosław Umbras, Anna Wagner; 16.09.2003 dokooptowany został Waldemar Dubaniowski, któremu powierzono funkcję prezesa

2005–2009
Prezes: Waldemar Dubaniowski (do 05.03.2009)
Wiceprezesi: Zbigniew Chlebowski (ds. organizacji; do 31.03.2009), Jacek Muzolf (ds. sportu; p.o. prezesa od 02.04.2009), Jarosław Ziębiński (ds. marketingu; rezygnacja 08.05.2009)
Sekretarz generalny: Tomasz Półgrabski (do 6.12.2007)
Skarbnik: Kordian Borejko
Członkowie: Wojciech Andrzejewski, Waldemar Białaszczyk, Krzysztof Jordan, Janusz Korzeniewicz, Michał Niemiec, Jarosław Pindelski, Wojciech Radomski

2009–2013
Prezes: Jacek Kseń (rezygnacja 18.10.2011)
Wiceprezesi: Jacek Muzolf (ds. sportu; prezes po rezygnacji Ksenia), Piotr Szkiełkowski (ds. organizacji), Waldemar Tevnell (ds. marketingu; rezygnacja 09.11.2010)
Sekretarz generalny: Wojciech Radomski
Skarbnik: Kordian Borejko
Członkowie: Victor Archutowski (dokooptowany 09.11.2010), Paweł Pudłowski, Magdalena Rejniak-Romer, Maciej Stańczuk (dokooptowany 24.04.2012), Jan Walków

2013–2014
Prezes: Krzysztof Suski
Wiceprezesi: Wojciech Dobrzyński (ds. marketingu), Jerzy Janowicz (ds. promocji), Jacek Muzolf (ds. sportu), Piotr Szkiełkowski (ds. organizacji)
Sekretarz generalny: Magdalena Rejniak-Romer (odwołana z funkcji 18.03.2014)
Skarbnik: Stanisław Churas (18.03.2014 powołany na sekretarza generalnego)
Członkowie: Bartłomiej Białaszczyk, Michał Domański (rezygnacja 18.03.2014), Małgorzata Pociej (dokooptowana 18.03.2014)

2014–2017
Prezes: Jacek Muzolf
Wiceprezesi: Dariusz Łukaszewski (ds. sportu; rezygnacja 12.06.2016, powrót 29.09.2016), Piotr Szkiełkowski (ds. organizacji; do 06.11.2015), Jan Walków (ds. rozwoju i współpracy z WZT)
Sekretarz generalny: Jacek Durski
Skarbnik: Mirosław Ginter (do 09.11.2015)
Członkowie: Wojciech Andrzejewski (do 17.11.2015), Bartłomiej Białaszczyk, Jerzy Hertel (dokooptowany 08.12.2015; wiceprezes ds. organizacji od 21.01.2016), Dariusz Saletra (do 30.11.2015), Mirosław Skrzypczyński (wybór 12.03.2016), Maciej Stańczuk (wybór 12.03.2016), Marcin Śmigielski (dokooptowany 08.12.2015; wiceprezes ds. marketingu od 21.01.2016 do 01.10.2016)

2017–2021
Prezes: Mirosław Skrzypczyński (Zielona Góra)
Wiceprezesi: Jarosław Kowalewski (Warszawa; ds. organizacji), Dariusz Łukaszewski (Bytom; ds. sportu)
Skarbnik: Kamilla Morawska (Łódź; rezygnacja z członkostwa 18.01.2018)
Sekretarz generalny: Sławomir Kimaszewski (Kołobrzeg)
Członkowie: Victor Archutowski (Łódź; dokooptowany 18.01.2018), Mikołaj Franas (Gdańsk), Ryszard Robaszkiewicz (Bydgoszcz; skarbnik od 18.01.2018), Dariusz Saletra (Kraków), Tomasz Wolfke (Warszawa)


1 Po wyjściu za mąż nosiła nazwisko Tłoczyńska.
2 Według innych źródeł członkami Zarządu byli również: Derulski, Scheunert i Zdzisław Siewkowski.
3 Według innych źródeł członkiem Zarządu był również Alfred Gallert.

Polski Związek Tenisowy

Zapraszamy do Sklepu Kibica!

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonianie e-ARES Sp. z o.o.