Znajdujesz się: HISTORIA > ORGANIZACJA > WŁADZE
PREZESI
pokaż
ukryj

Okres

Prezes

od

do

 

27 sierpnia 1921 – powołanie Polskiego Związku Lawn Tenisowego podczas spotkania przedstawicieli klubów w Poznaniu

27 sierpnia 1921

29 marca 1925

Zdzisław Szulc

29 marca 1925

16 lutego 1926

Jan Kowalewski

16 lutego 1926

9 lutego 1930

Edward Miller

9 lutego 1930

13 grudnia 1931

Ignacy Matuszewski

13 grudnia 1931

17 grudnia 1933

Marian Szumlakowski

17 grudnia 1933

13 grudnia 1936

Jerzy Gąsiorowski

13 grudnia 1936

31 sierpnia 1939

Edward Miller

11 sierpnia 1945 – reaktywowanie PZT w Krakowie

11 sierpnia 1945

9 lutego 1947

Aleksander Olchowicz

9 lutego 1947

8 lutego 1948

Bronisław Waydowski

Aleksander Olchowicz - prezes honorowy

8 lutego 1948

23 lutego 1949

Piotr Jaroszewicz

Aleksander Olchowicz - prezes honorowy

23 lutego 1949

11 lutego 1951

Piotr Jaroszewicz

Aleksander Olchowicz - prezes honorowy

Na początku 1951 roku na mocy decyzji władz politycznych PRL związki sportowe zostały zlikwidowane.

11 lutego 1951 - Walne Zgromadzenie Delegatów PZT podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Związku i powołaniu Sekcji Tenisa przy GKKF (ówczesne „ministerstwo” sportu).

Przewodniczący Sekcji Tenisa GKKF

Jerzy Olszowski

Edmund Słabolepszy

Andrzej Majewski

23 marca 1957 – reaktywowanie Polskiego Związku Tenisowego

23 marca 1957

25 stycznia 1958 

Andrzej Majewski

25 stycznia 1958

24 stycznia 1959

Andrzej Majewski

24 stycznia 1959

29 stycznia 1961

Jerzy Olszowski

29 stycznia 1961

15 grudnia 1962

Andrzej Majewski

15 grudnia 1962

11 grudnia 1964

Andrzej Majewski

11 grudnia 1964

1 kwietnia 1967

Marek Jaroszewski

1 kwietnia 1967

23 marca 1969

Marek Jaroszewski

23 marca 1969

21 marca 1971

Marek Jaroszewski

21 marca 1971

21 marca 1972

Andrzej Targowski (rezygnacja)

21 marca 1972

21 października 1973

Jerzy Olszowski (dokończenie kadencji)

21 października 1973

27 listopada 1976

Mieczysław Borowy

27 listopada 1976

11 stycznia 1981

Andrzej Jucewicz

11 stycznia 1981

26 stycznia 1985

Roman Garbaczewski

26 stycznia 1985

3 grudnia 1988

Roman Garbaczewski

3 grudnia 1988

3 kwietnia 1991

Kazimierz Doktór

3 kwietnia 1991

26 kwietnia 1991

Henryk Hoffman (p.o. prezesa)

26 stycznia 1991

14 lutego 1995

Wojciech Fibak (rezygnacja)

14 lutego 1995

29 kwietnia 1995

Ryszard Fijałkowski (dokończenie kadencji)

29 kwietnia 1995

23 marca 1997

Ryszard Fijałkowski

23 marca 1997

24 marca 2001 

Jacek Durski

24 marca 2001

14 marca 2003 

Lew Rywin (rezygnacja)

14 marca 2003

16 września 2003

Waldemar Białaszczyk (dokończenie kadencji, wybór Zarządu)

16 września 2003

21 maja 2005

Waldemar Dubaniowski (dokończenie kadencji, wybór Zarządu)

21 maja 2005

5 marca 2009

Waldemar Dubaniowski (rezygnacja)

2 kwietnia 2009

5 czerwca 2009

Jacek Muzolf (dokończenie kadencji, wybór Zarządu)

5 czerwca 2009

18 listopada 2011

Jacek Kseń (rezygnacja)

18 listopada 2011

25 maja 2013

Jacek Muzolf (dokończenie kadencji, wybór Zarządu))

25 maja 2013

22 września 2014

Krzysztof Suski (rezygnacja)

22 września 2014

20 maja 2017 

Jacek Muzolf (dokończenie kadencji, wybór Zjazdu)

od 20 maja 2017

 

Mirosław Skrzypczyński

ZARZĄDY
pokaż
ukryj

1921–1922
Prezes: Zdzisław Szulc (Poznań)
Wiceprezesi: Czesław Jentys (Kraków), Karol Scheibler (Łódź)
Sekretarz: Jan Kucner (Poznań)
Skarbnik: Kazimierz Starkowski (Poznań)
Członkowie: Jan Dandelski (Toruń), Jerzy Kowalewski, Jerzy Krotkiewski (obaj Warszawa), Bernard Kuntze (Łódź), Roman Stahl (Lwów)

1923–1924
Prezes: Zdzisław Szulc (Poznań)
Wiceprezesi: Włodzimierz Glabisz, Kazimierz Starkowski (obaj Poznań)
Sekretarz: Wincenty Przybylski (Poznań)
Skarbnik: Bogusław Seydlitz (Poznań)
Członkowie: Władysław Jentys (Kraków), Feliks Łabuński (Zakopane), Karol Scheibler (Łódź), Roman Stahl (Lwów), Kazimierz Wasilewski (Warszawa)

1925
Prezes: Jan Kowalewski (Warszawa)
Wiceprezesi: Janusz Kirchmeyer, Wiktor Lubliner (obaj Warszawa)
Sekretarz: Jan Drewnowski (Warszawa)
Skarbnik: Oskar Kolberg (Warszawa)
Członkowie: Władysław Jentys (Kraków), Zbigniew Orzechowski (Lwów),
Karol Scheibler (Łódź), Zdzisław Szulc (Poznań), Leon Tetzlaff (Katowice)

1926–1927
Prezes: Edward Miller (Warszawa)
Wiceprezesi: Jan Drewnowski,
Wiktor Lubliner (rezygnacja IV 1925), Henryk Brun ( wszyscy Warszawa; kooptacja po rezygnacji Lublinera)
Sekretarz: Jerzy Szczerbiński (Warszawa)
Z-ca sekretarza: Wiktor Danielewicz (Warszawa; kooptacja 24.08.1927)

Skarbnik: Karol Meyerhoff (Warszawa)
Członkowie:
Władysław Jentys (Kraków), Zbigniew Orzechowski (Lwów), Karol Scheibler (Łódź), Zdzisław Szulc (Poznań), Leon Tetzlaff (Katowice)

1928–1929
Prezes: Edward Miller (Warszawa)
Wiceprezesi: Henryk Brun, Jan Drewnowski (obaj Warszawa)
Sekretarz: Jerzy Szczerbiński (Warszawa; rezygnacja 06.05.1928)
Z-ca sekretarza: Jan Bednarski (Warszawa)

Skarbnik: Karol Meyerhoff (Warszawa)
Członkowie: Alfons Foerster (Królewska Huta), Witold Potuczek (Kraków), Karol Scheibler (Łódź), Zdzisław Stahl (Lwów), Kazimierz Starkowski (Poznań)

19301931
Prezes:
Ignacy Matuszewski (Warszawa)
Wiceprezes: Edward Miller (Warszawa)
Sekretarz: Adam Morawski (Warszawa)
Skarbnik: Tadeusz Zarębski (Milanówek)
Kapitan:
Karol Meyerhoff (Warszawa)
Członkowie:
Tadeusz Androchowicz, Jerzy Graefe, Jan Loth, Włodzimierz Marszewski, Karol Piętka, Jerzy Szczerbiński, Jan Weloński
Członkowie zamiejscowi: Władysław Kuchar (Lwów), Lucjan Kulej (Katowice), Witold Potuczek (Kraków), Leon Sioda (Bydgoszcz), Kazimierz Starkowski (Poznań), Karol Steinert (Łódź)

1932
Prezes: Marian Szumlakowski (Warszawa)
Wiceprezes: Edward Miller (Warszawa)
Sekretarz: Adam Morawski (Warszawa)
Skarbnik: Tadeusz Zarębski (Milanówek)
Kapitan:
Karol Meyerhoff (Warszawa)
Członkowie: Tadeusz Grabowski, Jerzy Graefe, Henryk Koźmian, Aleksander Leszczyński, Aleksander Olchowicz, Janusz Pałęcki, Karol Peszel, Karol Riedl
(wszyscy Warszawa)

1933
Prezes: Marian Szumlakowski (Warszawa)
Wiceprezesi: Edward Miller, Marian Steifer (obaj Waszawa)
Sekretarz: Adam Morawski (do II 1933), Antoni Eiger
(obaj Warszawa; od II 1933)
Skarbnik: Tadeusz Zarębski (Warszawa)
Kapitan: Karol Riedl (Warszawa)
Członkowie: Teofil Dziama, Tadeusz Grabowski, Jerzy Graefe,
Henryk Koźmian, Aleksander Olchowicz, Janusz Pałęcki, Janusz Sękowski (wszyscy Warszawa)

1934
Prezes: Janusz Gąsiorowski (Warszawa)
Wiceprezesi: Edward Miller, Marian Steifer (obaj Warszawa)
Sekretarz:
Antoni Eiger (Warszawa)
Skarbnik: Bolesław Zieliński
Kapitan: Karol Riedl (Warszawa)
Członkowie: Teofil Dziama
, Jerzy Graefe (obaj Warszawa), Jerzy Iłłakowicz, Henryk Koźmian (Warszawa), Lucjan Kulej (Katowice), Stanisław Künstler, Aleksander Olchowicz (Warszawa), Janusz Pałęcki, Robert Polakiewicz (obaj Warszawa), Witold Potuczek (Kraków), Janusz Sękowski (Warszawa)

1935
Prezes: Janusz Gąsiorowski (Warszawa)
Wiceprezesi: Edward Miller,
Marian Steifer (obaj Warszawa)
Sekretarz:
Antoni Eiger (Warszawa)
Skarbnik: 
Bolesław Zieliński
Kapitan: Aleksander Olchowicz (Warszawa)
Członkowie: Teofil Dziama, Jerzy Graefe (obaj Warszawa), Jerzy Iłłakowicz,
Henryk Koźmian (Warszawa), Janusz Pałęcki (Warszawa), Zbigniew Semilski (Stanisławów), Janusz Sękowski (Warszawa), J. Tyrowicz

1936
Prezes: Janusz Gąsiorowski (Warszawa)
Wiceprezesi:
Edward Miller, Marian Steifer
Sekretarz: Władysław Semilski
Skarbnik:
Bolesław Zieliński
Kapitan: Aleksander Olchowicz
Członkowie: Teofil Dziama, Antoni Eiger, W. Moszczeński, Janusz Pałęcki, Oktawian Pawłowski, Janusz Sękowski

1937
Prezes: Edward Miller (Warszawa)
Wiceprezesi:
Aleksander Olchowicz (kapitan), Marian Steifer
Członkowie: Teofil Dziama, Antoni Eiger, W. Moszczeński, Janusz Pałęcki, Oktawian Pawłowski, Janusz Sękowski

1938
Prezes: Edward Miller (Warszawa)
Wiceprezesi: Stanisław K
ünstler, Aleksander Olchowicz (kapitan)
Sekretarz: ??? Ożga
Skarbnik: Bolesław Zieliński
Członkowie: Teofil Dziama, Jan Lilpop (Katowice), Oktawian Pawłowski, Robert Polakiewicz, Janusz Sękowski

1939
Prezes: Edward Miller (Warszawa)
Wiceprezesi: Teofil Dziama, Aleksander Olchowicz (
kapitan)
Sekretarz: ??? Ożga
Skarbnik: ??? Polakowski
Członkowie: ??? Cyga, ??? Kieczkowski, Janusz Sękowski, ??? Skałkowski, Bolesław Waydowski

1945
Prezes: Aleksander Olchowicz (Warszawa)
Wiceprezesi: Stanisław Briesemeister (Warszawa), Witold Potuczek (Kraków), Kazimierz Skulicz (Katowice)
Sekretarz: Mieczysław Frączkiewicz (Kraków)
Skarbnik: Wiktor Szembek (Kraków)
Kapitan związkowy: Feliks Dziuba (Kraków)
Członkowie: Wacław Brodkiewicz (Kraków), Krzysztof Herbst
(Kraków), Helena Szerauc * (Kraków)

1946
Prezes honorowy: Aleksander Olchowicz (Warszawa)
Prezes: Bronisław Waydowski
(Warszawa)
Wiceprezesi: Otton Challier, Witold Potuczek, Stanisław Zarzycki
Sekretarz: Wiktor Szembek
Skarbnik: Adam Gajewski
Kapitan związkowy: Krzysztof Herbst
Członkowie: Henryk Chmielewski, Henryk Jonszta, Helena Szerauc *

1947

Prezes honorowy: Aleksander Olchowicz (Warszawa)
Prezes: Bronisław Waydowsk
i (Warszawa)
Wiceprezesi: Witold Potuczek, L. Turczyński, Stanisław Zarzycki
Sekretarz: Wiktor Szembek
Skarbnik: Adam Gajewski
Kapitan związkowy: Krzysztof Herbst
Członkowie: J. Jankowski, Henryk Jonszta, Helena Szerauc
*

1948
Prezes honorowy: Aleksander Olchowicz (Warszawa)
Prezes: Piotr Jaroszewicz (Warszawa)
Wiceprezesi: Henryk Jonszta, Wiktor Szembek, Bronisław Waydowski
Sekretarz: Jerzy Olszowski
Skarbnik: Cyprian Zawadzki
Kapitan związkowy: Otton Challier
Referent juniorów: Jerzy Kosiński
Członkowie: Krzysztof Herbst (Kraków), Stanisław Niesłuchowski (Sopot),
Stanisław Zarzycki (Katowice)

1949
Prezes honorowy: Aleksander Olchowicz (Warszawa)
Prezes: Piotr Jaroszewicz
(Warszawa)
Wiceprezesi: Jerzy Olszowski, A. Żmichowski
Sekretarz: Cyprian Zawadzki
Referat szkoleniowy: Józef Hebda
Członkowie: Otton Challier, Janusz Donimirski, Jerzy Kosiński, Andrzej Majewski, Edmund Słabolepszy, ??? Staniszewski

1950
Prezes honorowy: Aleksander Olchowicz
(Warszawa)
Prezes: Piotr Jaroszewicz
(Warszawa)
Wiceprezesi: Jerzy Olszowski, A. Żmichowski
Sekretarz: Cyprian Zawadzki
Skarbnik: Edmund Słabolepszy
Członkowie: Otton Challier, ??? Fedorowicz, ??? Kopp, ??? Mystek, ??? Szymański

1957
Prezes: Andrzej Majewski (Warszawa)
Wiceprezesi:
Aleksander Kleiber (Warszawa; administracyjny; do IX 1957), Zbigniew Ochoński (Katowice; sportowy)
Sekretarz: Adam Piechocki (Warszawa)
Skarbnik: Edmund Słabolepszy (Bydgoszcz)
Kapitan sportowy: Otton Challier (Warszawa)
Członkowie: 
Alfons Błeński (Gdańsk), Adam Gajewski (Kraków), Alfred Gallert (Katowice; rezygnacja 16.11.1957), Jerzy Olszowski (Warszawa; wiceprezes administracyjno-finansowy od 23.09.1957), Leonard Popławski, Karol Romer (Katowice), Włodzimierz Scheunert (od 16.11.1957, na miejsce Gallerta)

1958
Prezes: Andrzej Majewski (Warszawa)
Wiceprezesi:
Zbigniew Ochoński (sportowy), Jerzy Olszowski (organizacyjny)
Sekretarz: Adam Piechocki
Skarbnik: Edmund Słabolepszy (rezygnacja z funkcji 21.08.1958)
Kapitan sportowy: Otton Challier
Członkowie: Alfons Błeński, Adam Gajewski, Leonard Popławski (rezygnacja z członkostwa w Zarządzie 07.09.1959), Karol Romer (skarbnik od 05.09.1958), Włodzimierz Scheunert

19591960
Prezes: Jerzy Olszowski (Warszawa)
Wiceprezesi: Jerzy Lewiński (organizacyjno-administracyjny), Zbigniew Ochoński (szkoleniowo-sportowy)
Sekretarz: Gustaw Findeisen
Skarbnik: Karol Romer
Kapitan sportowy: Otton Challier
Członkowie: Alfons Błeński, Andrzej Elbanowski, Adam Gajewski (przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej), Andrzej Majewski, Aleksander Mul (przewodniczący Komisji Urządzeń; rezygnacja 21.09.1959), Jerzy Nowopolski, Nina Patzer (referent sprzętu), Adam Piechocki (referent zagraniczny), Jan Trzeciak

1961–1962
Prezes: Andrzej Majewski (Warszawa)
Wiceprezesi: Jerzy Olszowski (sportowy), Kordian Tarasiewicz (organizacyjny)
Sekretarz: Adam Piechocki
Skarbnik: Karol Romer
Kapitan sportowy: Otton Challier
Członkowie: Zbigniew Bełdowski, Bolesław Castelli, Adam Gajewski, Kazimierz Gołaski, Zbigniew Ochoński, Jan Trzeciak, Ksawery Tłoczyński


1963–1964
Prezes: Andrzej Majewski (Warszawa)
Wiceprezesi: Jerzy Olszowski (sportowy; rezygnacja z funkcji III 1963), Kordian Tarasiewicz (organizacyjny)
Sekretarz: Adam Piechocki
Skarbnik: Karol Romer
Kapitan sportowy: Otton Challier (od 21.03.1963 wiceprezes sportowy)
Członkowie: Adam Gajewski, Janusz Gąssowski, Jerzy Kłosiński, Adam Królak, Jerzy Nowopolski, Zbigniew Ochoński, Maksymilian Śniatała, Jan Trzeciak

1965–1966
Prezes: Marek Jaroszewski
(Warszawa)
Wiceprezesi: Andrzej Majewski (sportowy), Kordian Tarasiewicz (organizacyjny; rezygnacja 16.06.1966)
Sekretarz: Tadeusz Piotrowski
Skarbnik: Stanisław Czerny
Kapitan sportowy: Zbigniew Bełdowski
Członkowie: Otton Challier (rezygnacja z członkostwa 19.12.1966), Adam Gajewski, Henryk Golimowski, Jerzy Kłosiński (wiceprezes organizacyjny od 01.12.1966), Adam Królak (przewodniczący Komisji Sportowo-Szkoleniowej), Andrzej Roman, Eugeniusz Stępień, Jan Wiland


1967–1970

Prezes: Marek Jaroszewski (Warszawa)
Wiceprezesi:
Jerzy Kłosiński (organizacyjny), Adam Królak (szkoleniowy; od 03.05.1967), Andrzej Majewski (sportowy)
Sekretarz:
Kordian Tarasiewicz
Skarbnik: Bogdan Ziętarski
Kapitan sportowy: Zbigniew Bełdowski
Członkowie: Józef Andrzejewski (rezygnacja X.1969), Otton Challier, Julian Dracz, Antoni Górny, Karol Greniuch, Zbigniew Ochoński, Władysław Orzeł, Tadeusz Piotrowski (kooptacja X 1969), Eugeniusz Stępień, Stanisław Szczukiewicz (kooptacja X 1969 - zgodnie z zaleceniami GKKFiT)

1971–1973
Prezes: Andrzej Targowski (Warszawa; rezygnacja 21.03.1972)
Wiceprezesi: Mieczysław Golański (ds. ideowo-wychowawczych do 11.03.1971, następnie Przewodnicząy Kapitanatu; rezygnacja z członka Zarządu 19.03.1973), Adam Królak (sportowo-szkoleniowy; rezygnacje: z funkcji - 05.01.1972, z członkostwa w Zarządzie - 24.03.1972), Jerzy Olszowski (organizacyjny do X.1971, następnie Przewodniczący Kapitanatu, a od 21.03.1972 prezes Zarządu),
Kordian Tarasiewicz (ds. rozwoju tenisa od 11.03.1972), Marian Woźniak (organizacyjny od X.1971
Sekretarz: Kordian Tarasiewicz (do 11.03.1972), Zdzisław Bill (od 01.07.1972)
Skarbnik: Bogdan Ziętarski
Kapitan sportowy: Zbigniew Bełdowski (rezygnacje: z funkcji - X 1971, z członkostwa w Zarządzie - 11.04.1972)
Członkowie: Alfons Błeński, Stanisław Briesemeister (kooptacja 19.03.1973 - w miejsce Golańskiego), Adam Brzozowski (11.03-01.07.1972 sekretarz generalny), Otton Challier, Julian Dracz, Henryk Golimowski (od 24.01.1972 wiceprezes ds. sportowo-szkoleniowych), Jerzy Kłosiński, Ireneusz Malarecki (kooptacja 02.05.1973 - przedstawiciel AWF), Władysław Orzeł, Stanisław Szczukiewicz (kooptacja jako szef wyszkolenia do 30.05.1971), Ksawery Tłoczyński (kooptacja 22.05.1972)

1973–1975
Prezes: Mieczysław Borowy (Warszawa)
Wiceprezesi: Jerzy Kłosiński (ds. organizacji), Jerzy Olszowski (ds. rozwoju; rezygnacja II 1974), Jan Radzio (ds. sportu)
Sekretarz generalny: Zdzisław Bill

Skarbnik: Bogdan Ziętarski
Członkowie: Zbigniew Bełdowski
(kooptacja 16.06.1976), Stanisław Briesemeister, Julian Dracz, Henryk Golimowski, Piotr Korczala, Adam Królak (kooptacja 16.06.1976), Tadeusz Kwaśnicki (rezygnacja 10.05.1976), Ireneusz Malarecki, Jan Wilkoszewski

1976–1980
Prezes: Andrzej Jucewicz
(Warszawa)
Wiceprezesi: Zbigiew Bełdowski (ds. sportowych; kapitan sportowy), Jerzy Kłosiński (ds. organizacyjnych),

Wiesław Lang (ds. wychowawczych)
Sekretarz generalny: Zdzisław Bill (do XI 1978, następnie członek Zarządu), Mirosław Czupryniak (od XI 1978 - na wniosek GKKF)
Skarbnik: Bogdan Ziętarski
Członkowie:
Stanisław Briesemeister, Julian Dracz (rezygnacja 1979), Henryk Golimowski, Danuta Kotulska (rezygnacja 17.10.1980), Adam Królak, Dariusz Orzechowski, Andrzej Wieczorkiewicz

1981–1984
Prezes: Roman Garbaczewski
(Warszawa)
Wiceprezesi: Jerzy Kłosiński (ds. organizacyjnych), Tadeusz Kwaśnicki (ds. sportowych)
Sekretarz generalny: Zdzisław Bill (przez kilka pierwszych miesięcy)
Skarbnik: Bogdan Ziętarski
Członkowie:
Alfons Błeński (zmarł VI 1984), Stanisław Briesemeister, Henryk Golimowski, Henryk Hoffman, Jan Jakubowski, Czesław Ludwiczek, Adam Nowak, Kordian Tarasiewicz (sekretarz generalny po rezygnacji Billa), Jerzy Wieczorek

1985–1988
Prezes: Roman Garbaczewski (Warszawa)
Wiceprezesi: Jerzy Kłosiński (ds. organizacyjnych), Barbara Kowalska (ds. sportowych)
Sekretarz generalny: Piotr Dudziński (dokooptowany na pierwszym posiedzeniu Zarządu; rezygnacja w 1988)
Skarbnik:
Wojciech Bojanowski (rezygnacja z funkcji II 1986, pozostał w Zarządzie), Andrzej Riedel (po Bojanowskim; rezygnacja z członkostwa w Zarządzie w II półroczu 1987)
Członkowie: Zdzisław Bajtała, Edward Gawłowski, Henryk Golimowski, Henryk Hoffman, Jan Jakubowski, Janusz Kowalczyk (rezygnacja 05.10.1988), Czesław Ludwiczek, Ireneusz Łyżwiński (do VIII 1988), Adam Nowak

1989–1991
Prezes: Kazimierz Doktór
(Warszawa; rezygnacja 03.04.1991)
Wiceprezesi: Andrzej Gliński (ds. organizacyjno-ekonomicznych),
Henryk Hoffman (Bydgoszcz; ds. sportowych; od 03.04.1991 p.o. prezesa)
Sekretarz generalna: Teresa Jarczewska (odwołana przez Zarząd 21.06.1990)
Dyrektor generalny 
(zakres obowiązków sekretarza generalnego, ale bez członkostwa w Zarządzie): Janusz Dorosiewicz (od 15.12.1990)
Skarbnik: Bogdan Ziętarski
Członkowie: Wojciech Bojanowski (rezygnacja 26.10.1989), Roman Garbaczewski, Edward Gawłowski, Henryk Golimowski, Jan Jakubowski, Julian Kazimierczak, Marek Kwaśnicki, Daniel Passent (rezygnacja 30.04.1990), Stanisław Piankowski, Piotr Rojek


1991–1995
Prezes: Wojciech Fibak (rezygnacja 16.02.1995)
Wiceprezes: Ryszard Fijałkowski
(Warszawa; ds. organizacji; prezes od 16.02.1995), Roman Garbaczewski (do 17.06.1993)
Dyrektor generalny: Dariusz Futoma (kooptacja 22.02.1994)

Członkowie: Jacek Durski, Henryk Hoffman, Jan Jakubowski, Barbara Olsza, Wojciech Radomski (od 15.07.1993 wiceprezes ds. organizacji)

1995–1997
Prezes: Ryszard Fijałkowski (Warszawa)
Wiceprezesi: Jacek Durski (ds. sportowych), Wojciech Radomski (ds. organizacyjnych)
Sekretarz generalny: Wojciech Litwicki
Skarbnik: Jerzy Kobierski
Członkowie: Waldemar Białaszczyk, Bronisław Domka, Mieczysław Pluta, Regina Sokołowska

1997–2001
Prezes: Jacek Durski (Poznań)
Wiceprezesi:
Wojciech Litwicki (ds. sportu), Wojciech Radomski (urzędujący; ds. organizacji)
Sekretarz generalny: Regina Sokołowska
Skarbnik: Jerzy Kobierski
Członkowie: Ryszard Misztalski, Mieczysław Pluta, Janusz Siemdaj, Jan Walków


2001–2005
Prezes: Lew Rywin (Warszawa; do 14.03.2003)
Wiceprezesi: Waldemar Białaszczyk (Sopot; ds. organizacyjnych; prezes po rezygnacji Rywina), Jacek Muzolf (ds. sportowych)
Sekretarz generalny: Stefan Makarczyk
Skarbnik: Kordian Borejko
Członkowie: Jerzy Hertel (wiceprezes ds. organizacji w miejsce Białaszczyka), Paweł Jaroch, Ireneusz Maciocha, Tadeusz Rozwens; 12.01.2002, w związku ze zmianą statutu, dokooptowani zostali: Marek Kwaśnicki, Jerzy Orzeł, Regina Sokołowska, Mirosław Umbras, Anna Wagner; 16.09.2003 dokooptowany został Waldemar Dubaniowski, któremu powierzono funkcję prezesa

2005–2009
Prezes: Waldemar Dubaniowski (Warszawa; do 05.03.2009)
Wiceprezesi: Zbigniew Chlebowski (ds. organizacji; do 31.03.2009), Jacek Muzolf (Poznań; ds. sportu; od 02.04.2009
p.o. prezesa), Jarosław Ziębiński (ds. marketingu; rezygnacja 08.05.2009)
Sekretarz generalny: Tomasz Półgrabski (do 06.12.2007)
Skarbnik: Kordian Borejko
Członkowie: Wojciech Andrzejewski, Waldemar Białaszczyk, Krzysztof Jordan, Janusz Korzeniewicz, Michał Niemiec, Jarosław Pindelski, Wojciech Radomski

2009–2013
Prezes: Jacek Kseń (Poznań; rezygnacja 18.10.2011)
Wiceprezesi: Jacek Muzolf (ds. sportu; prezes po rezygnacji Ksenia), Piotr Szkiełkowski (ds. organizacji), Waldemar Tevnell (ds. marketingu; rezygnacja 09.11.2010)
Sekretarz generalny: Wojciech Radomski
Skarbnik: Kordian Borejko
Członkowie: Victor Archutowski (dokooptowany 09.11.2010), Paweł Pudłowski, Magdalena Rejniak-Romer, Maciej Stańczuk (dokooptowany 24.04.2012), Jan Walków

2013–2014
Prezes: Krzysztof Suski (Warszawa)
Wiceprezesi: Wojciech Dobrzyński (ds. marketingu), Jerzy Janowicz (ds. promocji), Jacek Muzolf (ds. sportu), Piotr Szkiełkowski (ds. organizacji)
Sekretarz generalna: Magdalena Rejniak-Romer (odwołana z funkcji 18.03.2014)
Skarbnik: Stanisław Churas (18.03.2014 powołany na sekretarza generalnego)
Członkowie: Bartłomiej Białaszczyk, Michał Domański (rezygnacja 18.03.2014), Małgorzata Pociej (dokooptowana 10.04.2014)

2014–2017
Prezes: Jacek Muzolf (Poznań)
Wiceprezesi: Dariusz Łukaszewski (ds. sportu; rezygnacja 12.06.2016, powrót 29.09.2016), Piotr Szkiełkowski (ds. organizacji; do 06.11.2015), Jan Walków (ds. rozwoju i współpracy z WZT)
Sekretarz generalny: Jacek Durski
Skarbnik: Mirosław Ginter (do 09.11.2015)
Członkowie: Wojciech Andrzejewski (do 17.11.2015), Bartłomiej Białaszczyk, Jerzy Hertel (dokooptowany 08.12.2015; wiceprezes ds. organizacji od 21.01.2016), Dariusz Saletra (do 30.11.2015), Mirosław Skrzypczyński (wybór 12.03.2016), Maciej Stańczuk (wybór 12.03.2016), Marcin Śmigielski (dokooptowany 08.12.2015; wiceprezes ds. marketingu od 21.01.2016 do 01.10.2016)

2017–2021
Prezes: Mirosław Skrzypczyński (Zielona Góra)
Wiceprezesi:
Victor Archutowski (Łódź; ds. kontaktów międzynarodowych; dokooptowany 18.01.2018), Jarosław Kowalewski (Warszawa; ds. organizacji; rezygnacja z członkostwa 26.10.2019), Dariusz Łukaszewski (Bytom; ds. sportu), Dariusz Saletra (Kraków; ds. rozwoju i współpracy z WZT)
Sekretarz generalny: Sławomir Kimaszewski (Kołobrzeg;
rezygnacja z członkostwa 26.10.2019)
Skarbnik: Kamilla Morawska (Łódź; rezygnacja z członkostwa 18.01.2018)
Członkowie: Mikołaj Franas (Gdańsk;
rezygnacja 26.10.2019), Ryszard Robaszkiewicz (Bydgoszcz; skarbnik od 18.01.2018), Tomasz Wolfke (Warszawa; rezygnacja 26.10.2019), kooptacja 26.10.2019: Tomasz Matuszewski, Wiesław Pedrycz, Bartosz Bułat


* Po wyjściu za mąż nosiła nazwisko Tłoczyńska.


KOMISJE REWIZYJNE
pokaż
ukryj
1921–1922
Marian Beym (Poznań), Władysław Jentys (Kraków), Jerzy Szczerbiński (Warszawa) 

1923–1924
Alojzy Mikołajewski, Adam Mrozikiewicz, Tadeusz Suszczyński (wszyscy Poznań)

1925
Kazimierz Dobrostański, Edward Miller, Jerzy Szczerbiński (wszyscy Warszawa) 

1926–1928
Kazimierz Dobrostański (Warszawa), T. Gajda, Stanisław Zakrzewski 

1929
Kazimierz Dobrostański (Warszawa), Karol Litterer, Tadeusz Zarębski (Milanówek)
 

1930–1931
Henryk Brun (Warszawa), Kazimierz Dobrostański (Warszawa), Feliks Dziuba, Edward Suchorzewski
 

1932–1933
Henryk Brun (Warszawa), Kazimierz Dobrostański (Warszawa), Józef Kasztelewicz, Albert Posner

1934
Henryk Lilpop, Kazimierz Dobrostański (Warszawa), Józef Kasztelewicz, Albert Posner

1935
Kazimierz Dobrostański (Warszawa), Józef Kasztelewicz, Albert Posner, Tadeusz Zarębski (Milanówek)
 

1936–1937
Kazimierz Dobrostański (Warszawa), J. Drozdowski, Józef Kasztelewicz, Albert Posner

1938
???

1939
??? 

1945
Przewodniczący: Władysław Piotrowski
Członkowie:
Adam Gajewski, M. Krajewski, ??? Lewandowski, ??? Morawetz 

1946
Przewodniczący:
Władysław Piotrowski
Członkowie: Edward Drescher, Jerzy Kosiński, M. Krajewski, Tadeusz Pawlas 

1947
Przewodniczący:
K. Bunsch
Członkowie: Edward Drescher, Witold Horain, Jerzy Kosiński, A. Sędzimir 

1948
Przewodniczący:
Aleksander Kleiber (Warszawa)
Członkowie:
J. Drozdowski, Adam Gajewski, Teresa Trzeciak, A. Żmichowski 

1949
Przewodniczący:
E. Liśniak
Wiceprzewodniczący:
Wiktor Szembek
Sekretarz:
Krzysztof Herbst
Członkowie:
Henryk Jonszta, Stanisław Niesłuchowski 

1950
Przewodniczący:
Wiktor Szembek
Wiceprzewodniczący:
Henryk Jonszta
Sekretarz: Adam Gajewski
Członkowie:
Stanisław Niesłuchowski (Sopot), Zbigniew Semilski

1957
Przewodniczący: Jerzy Lewiński (Warszawa)
Wiceprzewodniczący:
Wiktor Szembek (Kraków)
Sekretarz:
Krzysztof Herbst (Kraków)
Członkowie: Jerzy Szary (Świętochłowice), Kordian Tarasiewicz (Warszawa)

1958
Przewodniczący:
Wiktor Szembek (Kraków)
Wiceprzewodniczący:
Jerzy Lewiński (Warszawa)
Sekretarz:
Krzysztof Herbst (Kraków)
Członkowie: Bolesław Castelli (Warszawa), Jerzy Szary (Świętochłowice)

1959–1960
Przewodniczący:
Wiktor Szembek (Kraków)
Wiceprzewodniczący:
Kordian Tarasiewicz (Warszawa)
Sekretarz:
Krzysztof Herbst (Kraków)
Członkowie:
Bolesław Castelli (Kraków), Jerzy Szary (Świętochłowice)

1961–1962
Przewodniczący: Krzysztof Herbst (Kraków)
Wiceprzewodniczący:
Gustaw Findeisen (Warszawa)
Członkowie:
Zbigniew Fogelman (Kraków), Roman Majewicz (Katowice), Jan Pantofliński 

1963–1964
Przewodniczący:
Krzysztof Herbst (Kraków)
Członkowie:
Gustaw Findeisen (Warszawa), Zbigniew Fogelman, Kazimierz Gutteter (obaj Kraków),
Roman Majewicz (Katowice)

1965–1966
Przewodniczący: Krzysztof Herbst (Kraków)
Członkowie:
Gustaw Findeisen (Warszawa), Zbigniew Fogelmann (Kraków), Jerzy Lewiński (Warszawa),
Roman Majewicz
(Katowice)

1967–1970
Przewodniczący: Jerzy Lewiński (Warszawa)
Wiceprzewodniczący:
Krzysztof Herbst (Kraków)
Członkowie:
Bolesław Castelli, Gustaw Findeisen (obaj Warszawa), Roman Majewicz (Katowice)

1971–1973
Przewodniczący:
Krzysztof Herbst (Kraków)
Członkowie:
Bolesław Castelli (Warszawa), Adam Gajewski (Kraków), Antoni Kosmalski,
Teresa Samborska (Sawicka)
 

1973–1976
Przewodniczący:
Bolesław Castelli (Warszawa)
Wiceprzewodniczący: Antoni Kosmalski
Sekretarz:
Adam Brzozowski
Członkowie:
Alfons Błeński (Gdańsk), Jerzy Wieczorek 

1976–1980
Przewodniczący:
Jerzy Lewiński (Warszawa)
Wiceprzewodniczący: Otton Challier (Warszawa; zmarł V 1978)
Sekretarz:
Jan Jakubowski
Członkowie:
Zbigniew Baranowski, Alfons Błeński (Gdańsk), Andrzej Kabat (Warszawa; kooptacja X 1978) 

1981–1984
Przewodniczący:
Jerzy Lewiński (Warszawa)
Wiceprzewodniczący: Adam Brzozowski (Warszawa)
Sekretarz:
Andrzej Kabat (Warszawa)
Członkowie:
Zbigniew Petrycki, Helena Tłoczyńska (kooptacja ???), Władysław Zioło (rezygnacja VIII 1981) 

1985–1988
Przewodniczący:
Jerzy Lewiński (Warszawa)
Wiceprzewodniczący:
Adam Brzozowski (Warszawa)
Sekretarz: Andrzej Kabat (Warszawa)
Członkowie:
Jerzy Kobierski (Łódź), Tadeusz Zawadzki (Katowice)

1989–1991
Przewodniczący:
Jerzy Lewiński (Warszawa)
Wiceprzewodniczący: Andrzej Kabat (Warszawa)
Sekretarz: Jerzy Kobierski (Łódź)
Członkowie:
Julian Dracz (Kraków), Tadeusz Zawadzki (Katowice)

1991–1995
Przewodniczący:
Maciej Plebanek
Sekretarz:
Andrzej Pawelec (Warszawa)
Członkowie:
Andrzej Kabat (Warszawa), Jerzy Kobierski (Łódź), Tadeusz Zawadzki (Katowice)

1995–1997
Przewodniczący:
Maciej Plebanek
Wiceprzewodniczący:
Jan Jakubowski
Sekretarz:
Andrzej Pawelec (Warszawa)
Członkowie:
Józef Stec (Wrocław), Mariusz Wierciński 

1997–2001
Przewodniczący:
Marek Kwaśnicki (Katowice)
Wiceprzewodniczący:
Marek Jamski
Sekretarz:
Andrzej Banaszewski
Członkowie:
Ireneusz Maciocha (Szczecin), Ireneusz Szyperski 

2001–2005
Przewodniczący: Janusz Doroszewski (Sopot)
Wiceprzewodniczący: Roman Michalski
Sekretarz: Kazimierz Piber (Poznań)
Członkowie:
Mirosław Ginter (Warszawa)
, Józef Wesołowski 

2005–2009
Przewodniczący:
Marek Kwaśnicki (Katowice)
Wiceprzewodniczący: Janusz Kawałko (Zamość)
Sekretarz: Mirosław Ginter (Warszawa)
Członkowie: Michał Komorowski (Opalenica), Jacek Szczepanik (Toruń)

2009–2013
Przewodniczący: Krzysztof Jordan (Poznań)
Wiceprzewodniczący:
Marek Kwaśnicki (Katowice)
Sekretarz:
Stefan Nocoń (Sopot)
Członkowie: Mirosław Ginter (Warszawa), Jacek Szczepanik (Toruń)

2013–2014
Przewodniczący: Krzysztof Jordan (Poznań)
Wiceprzewodniczący:
Jerzy Hertel (Warszawa)
Sekretarz:
Regina Sokołowska (Bydgoszcz)
Członkowie: Krzysztof Kozioł, Dariusz Łukaszewski (Bytom)

2014–2017
Przewodnicząca:
Regina Sokołowska (Bydgoszcz)
Wiceprzewodniczący:
Mikołaj Franas (Sopot)
Sekretarz: Piotr Szczypka (Bielsko-Biała)
Członkowie: Jerzy Hertel (Warszawa; rezygnacja 08.12.2015), Krzysztof Jordan (Poznań)

2017–2021
Przewodniczący:
Mikołaj Świcarz (Wrocław; rezygnacja 01.02.2019), Regina Sokołowska (Bydgoszcz;
kooptacja 13.03.2019)

Wiceprzewodniczący: Andrzej Lewandowski (Sopot; rezygnacja 10.08.2018),
Krzysztof Malczyk (Kraków; od 13.03.2019)

Sekretarz: Piotr Szczypka (Bielsko-Biała)
Członkowie:
Mirosław Ginter (Warszawa), Krzysztof Malczyk (Kraków; do 13.03.2019)

SĄDY DYSCYPLINARNE / KOLEŻEŃSKIE
pokaż
ukryj

1930–1931
Lucjan Kulej, Henryk Lilpop, Kazimierz Starkowski, Karol Steinert, Kazimierz Wasilewski

1932
Ludwik Brzezowski, Henryk Lilpop, Zbigniew Semilski, Kazimierz Wasilewski, Jan Weloński

1933
Henryk Lilpop, Zbigniew Semilski, Kazimierz Wasilewski, Jan Weloński

1934
Lucjan Kulej, Jan Weloński, Stanisław Künstler, Kazimierz Wasilewski, ??? Kossowski

1935
Antoni Kruczkiewicz, ??? Rachoń, Bronisław Waydowski, Jan Weloński, C. Zawadzki

1936
???

1937
???

1938
???

1939
???

1945
Przewodniczący: Kazimierz Wasilewski
Członkowie:
J. Księżopolski, Tadeusz Pawlas

1946
Przewodniczący: W. Szwalbe
Członkowie:
W. Guzy, W. Jonsik, Ryszard Konopka, Kazimierz Skulicz

1947
Przewodniczący: W. Szwalbe
Członkowie:
W. Jansik, Ryszard Konopka, L. Skubiszyński, Kazimierz Skulicz

1948
Przewodniczący: J. Broński
Członkowie:
J. Dodacki, Adam Piechocki, Witold Potuczek, Kazimierz Skulicz
1949
Przewodniczący: Zbigniew Semilski
Członkowie:
Adam Gajewski, Aleksander Kleiber, Witold Potuczek, Kazimierz Skulicz

1950
Przewodniczący: Aleksander Kleiber
Członkowie:
Witold Potuczek, Kazimierz Skulicz

1957
Przewodniczący: Gustaw Findeisen
Członkowie: J. Księżopolski, Roman Majewicz, Jerzy Nowopolski

1958
Przewodniczący: Bronisław Waydowski
Wiceprzewodniczący:
Roman Majewicz
Członek:
Zbigniew Ulberski

1959–1960
Przewodniczący: Bronisław Waydowski
Członkowie:
??? Bratkowski, Stanisław Briesemeister, Roman Majewicz, Zbigniew Ulberski

1961–1962
Przewodniczący: Andrzej Elbanowski
Członkowie: Jerzy Lewiński, Jerzy Nowopolski

1963–1964
Edward Kropiwnicki, Kazimierz Kusiak, Bronisław Waydowski, Zbigniew Zieliński

1965–1966
Przewodniczący: Wiktor Szembek
Wiceprzewodniczący:
Adam Piechocki
Sekretarz: Zbigniew Zieliński
Członek: Aleksander Skomorowski

1967–1970
Przewodniczący: Wiktor Szembek
Członkowie:
Adam Gajewski, Henryk Golimowski, Wiktor ??? Radomski

1971–1973
Przewodniczący: Wiktor Szembek
Członkowie:
Janusz Gąssowski, Józef Hebda, Edward Kędzierski, Stefan Limanowski

1973–1975
Janusz Gąssowski, Józef Hebda, Edward Kędzierski, Stefan Limanowski, Wiktor Szembek

1976–1980
???

1971–1984
???

1985–1988
Przewodniczący: Tadeusz Konieczny
Członkowie:
Stefan Kotowicz, Władysław Orzeł, Helena Tłoczyńska, Bogdan Ziętarski

1989–1991
Jerzy Hrycyszyn, Tadeusz Iwańciów, Adam Nowak, Władysław Orzeł, Józef Stec, Tadeusz Wańcioch

1991–1995
Henryk Golimowski, Julian Kazimierczak, Jerzy Kłosiński, Andrzej Majewski, Ireneusz Maciocha

1995–1997
Zenon Chrzanowski, Stanisław Rymark, Stanisław Sobieszczański, Zdzisław Wojtala, Bogdan Ziętarski

1997–2001
Andrzej Faruzel, Alojzy Mierzwa, Jerzy Płotkowiak, Stanisław Sobieszczański, Katarzyna Teodorowicz

2001–2005
Tadeusz Borkowski, Andrzej Chyliński, Czesław Kaszubski, Artur Michorowski, Jacek Wilanowski

Partner - Ministerstwo Sportu

Partner - Niepodległa

Strategiczny Sponsor Polskiego Związku Tenisowego

Główny Mecenas Polskiego Związku Tenisowego

Oficjalny Sponsor Reprezentacji - Solano

Partner Technologiczny - Mapei

Partner Główny - BMG Goworowski

Partner Generalny - CarNet

Kinder Joy of moving Tennis Trophy

Oficjalny Sponsor Reprezentacji Mężczyzn - Recman

Oficjalny Sponsor Reprezentacji Kobiet - Solar

Partner Główny - forBet

Partner Główny - DrogBruk

Partner Główny - Pellet Energy

Partner Techniczny - Hummel

Partner Medyczny Reprezentacji

Oficjalna Woda - Jantar

Oficjalny Partner - Seiko

Partner PZT - Fundacja ARP

Oficjalny Sklep PZT

Partner - tenis4u.pl

Partner Medyczny - Rehasport

Partner - SportUSA

Partner Tenis 10 - Babolat

Oficjalna Piłka - Tretorn

Partner Generalny - Regent

Polski Holding Hotelowy

Partner Techniczny

Partner - Broyx

Partner Marketingowy - Falubaz

Oficjalny Partner Technologiczny

Partner Medialny

Partner Medialny

Partner Medialny - PR I

Partner - Kubota

Zapraszamy do Sklepu Kibica!

PZT Najlepszym Związkiem Sportowym 2019

Travel PP

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonanie e-ARES Sp. z o.o.