Znajdujesz się: PZT > AKTUALNOŚCI

Komunikat PZT dotyczący tenisa w czasie kwarantanny narodowej

Polski Związek Tenisowy otrzymuje liczne zapytania dotyczące możliwości uprawiania tenisa w trakcie tzw. Kwarantanny Narodowej.

Pragnąc ustosunkować się do ich treści przypominamy, że organizacja współzawodnictwa sportowego została w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. zabroniona, z bardzo nielicznymi wyjątkami dotyczącymi profesjonalnego uprawiania sportu, o których mowa poniżej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów * w dużym uproszczeniu można stwierdzić, że w okresie tzw. Kwarantanny Narodowej, czyli w ramach wprowadzonych obostrzeń i ograniczeń ogłoszonych na terenie całego kraju w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., organizacja współzawodnictwa sportowego może mieć miejsce jedynie w ramach sportu profesjonalnego.

Tym samym osoby grające w tenisa amatorsko nie będą mogły rozgrywać meczów, uczestniczyć w zawodach czy wydarzeniach sportowych bez względu na to do jakiej organizacji czy klubu należą.

Próba obchodzenia wprowadzonych obostrzeń czy wręcz ich łamanie musi spotkać się ze sprzeciwem ze strony Polskiego Związku Tenisowego.
Przynależność do jakiejkolwiek organizacji lub klubu albo posiadanie odpowiednio przygotowanych zaświadczeń nie pozwalają na grę w tenisa, tak długo, jak długo nie zostają spełnione przesłanki określone wprost w przepisach.

Rozporządzenie w ramach ogólnego zakazu przewidziało wyłącznie kilka wyjątków.
Zgodnie z § 10 ust. 15 Rozporządzenia* organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna, w ramach następujących 5 (pięciu) wyjątków tj. w przypadku:
sportu zawodowego (definicja poniżej), lub
zawodników pobierających stypendium sportowe (szczegóły poniżej), lub zawodników będących członkami:
- kadry narodowej
- reprezentacji olimpijskiej, lub
- reprezentacji paraolimpijskiej, lub
zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej (definicja poniżej), lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy czyli w przypadku tenisa Polski Związek Tenisowy.

Do każdego z tych pięciu wyjątków zastosowanie ma także wymóg, by wydarzenia te odbywały się bez udziału publiczności. Elementy te muszą mieć miejsce łącznie czyli przykładowo dozwolone są treningi członków kadry narodowej, jeżeli odbywają się one bez uczestnictwa publiczności.

Definiując poszczególne pojęcia wskazane powyżej, pragniemy przypomnieć, że:
sport zawodowy oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku, gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów definicji sportu zawodowego. Powyższa definicja sportu zawodowego ma charakter legalny i została wprowadzona przepisami prawa Unii Europejskiej***, na które powołuje się Rozporządzenie wprowadzające Kwarantannę Narodową, zawodnicy pobierający stypendium sportowe to zawodnicy, którzy otrzymują stypendium wyłącznie w rozumieniu ustawy o sporcie.

Ustawa o sporcie szczegółowo określa tryb i podmioty uprawnione do udzielania tego typu stypendium;
liga zawodowa oznacza ligę utworzoną przez polski związek sportowy. W przypadku sportu jakim jest tenis oznacza to zatem wyłącznie Polski Związek Tenisowy i żaden inny podmiot, bez względu na nazwę jaką nadaje takiej lidze, nie jest uprawniony do tworzenia ligi zawodowej w rozumieniu ustawy o sporcie (art. 15 ust. 1 ustawy o sporcie).
Jako Polski Związek Tenisowy w pełni rozumiemy, że w odczuciu części środowiska tenisowego wprowadzone ograniczenia są znaczące i niesprawiedliwe, zwłaszcza przy uwzględnieniu, że nie ma on charakteru sportu kontaktowego. Z drugiej strony rozumiemy także nadrzędny cel, jaki wynikał z wprowadzenia takich a nie innych restrykcji. Wiąże się on z ochroną życia i zdrowia ludzkiego, o które wspólnie możemy zadbać stosując się do obowiązujących przepisów a tym samym ograniczając rozwój epidemii. Szanując obowiązujący porządek prawny stoimy na stanowisku, że bez względu na to czy z wprowadzonymi restrykacjami się zgadzamy czy też nie, należy się do nich stosować. Liczymy na to, że dzięki wspólnemu wysiłkowi już niedługo będziemy mogli ponownie spotkać się na kortach tenisowych.

Skróty użyte w komunikacie:
* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów Poz. 2316 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w & 10, ust. 15, pkt 1,
** Ustawa o sporcie - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)
*** art. 2 pkt 142 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Partner - Ministerstwo Sportu

Partner - Niepodległa

Strategiczny Sponsor Polskiego Związku Tenisowego

Główny Mecenas Polskiego Związku Tenisowego

Oficjalny Sponsor Reprezentacji - Solano

Partner Główny Polskiego Związku Tenisowego

Partner Główny - BMG Goworowski

Oficjalny Sponsor Reprezentacji Mężczyzn - Recman

Oficjalny Sponsor Reprezentacji Kobiet - Solar

Partner Techniczny - Hummel

Oficjalny Partner - Seiko

Partner PZT - Fundacja ARP

Partner - tenis4u.pl

Partner Medyczny - Rehasport

Partner - SportUSA

Partner Tenis 10 - Babolat

Partner Generalny - Regent

Partner Techniczny

Partner - Broyx

Partner Marketingowy - Falubaz

Oficjalny Partner Technologiczny

Partner Medialny

Partner Medialny

Partner Medialny - PR I

Partner - Kubota

Zapraszamy do Sklepu Kibica!

Travel PP

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonanie e-ARES Sp. z o.o.